Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaministeren besøkte Bjerknessenteret

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppdaterte seg på klima, karbonutslipp og ekstremvær tirsdag.

  På På omvisning. Professor Tor Eldevik (med ryggen til) gav klima- og miljlminister Tine Sundtoft en omvisning hos den delen av Bjerknessenteret som befinner seg på Geofysisk institutt. Til høyre UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Gudrun Sylte


Klima- og miljøminister Tine Sundtoft beøskte UiB og Bjerknessenteret tirsdag for å bli oppdatert på fersk kunnskap innen ekstremvær, klima og fornybar energi før kommende globale klimaforhandlinger senere i år.

– Kan du fortelle litt mer om utslipp per land og rangering av disse?

Det var klimaministerens første spørsmål til professor Asgeir Sorteberg etter han hadde presentert ferske tall innen ekstremvær, bruk av fossilt brennstoff og karbonutslipp for ministeren.


En ny kanadisk studie (Matthews et.al, 2014) rangerer verdens nasjoner etter utslipp og justert per folketall. Norge er på 80 plass i verden når det gjelder utslipp, og øker til 44 plass når man justerer for folketall. Rangeringen inkluderer temperaturforandring på grunn av drivhusgasser, vegetasjonsendringer og forurensingspartikler. 

 

 

 

Øverst karbonutslipp per nasjon, nederst nasjoners karbonutslipp justert for folketall.


– Den kanadiske studien ser på meir enn berre utslepp. Ein ser også på vegetasjon og endring i bruk av vegetasjon. Jamaica på grunn av landbruk, og Kongo er nummer to på grunn av avskoging. Vi ser også at Storbritannia går forbi utslippskjempen USA. Storbritannia har en lang tradisjon som industriland, og utslippene har virket lenge, sier Asgeir Sorteberg, professor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Til tross for klimaforhandlinger og vekst i forbybar energi, går tallene på bruk av fossilt brennstoff opp. Viktige grunner til dette er vekst i folketall og velstandsvekst i verden.

Sorteberg presenterte også ferske tall på dødelighet og økonomiske tap i tilknytning til ekstremvær. Tallene i den ferske rapporten fra Verdens Meteorologiorganisasjon, viser at effekten av værrelaterte katastrofer øker, både antallet hendelser og økonomiske tap.

Les saken Hetebølger er den nye klimakatastrofen