Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaforum: Hva gjør vi når livet i havet forandrer seg?

Tirsdag 22. oktober setter Klimaforum søkelys på hvordan klimaet endrer vannets økosystemer.

Det er mange faktorer som påvirker og truer det biologiske mangfoldet: Arealbruk, overhøsting, forurensning og forekomsten av fremmede arter. Samtidig forsterker klimaendringene dette.
 På dette frokostmøtet får du vite hva skjer med økosystemer og arter når klimaet endrer seg. Samtidig spør vi hvordan vi skal møte disse endringene?

Sted: Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass.
Tid: 22. oktober, kl 8:30 - kl 10:00, registrering og frokost fra 08:15.
Møtet er åpent og gratis for alle interesserte.

Du kan melde deg på her.

Program

  • Fjorder i endring – klimaeffekter på miljø og økologi 
Mari Skuggedal Myksvoll, Havforskningsinstituttet
  • Hvordan påvirker varmere havområder de store fiskebestandene og våre fiskerier?
Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet

  • Utdeling av Vassdragsprisen

  • Klimaeffekter – biologisk mangfold og planteproduksjon.
Vigdis Vandvik, Biologisk institutt Universitetet i Bergen

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Klimaforum er samarbeid mellom Bjerknessenteret, Bergen kommune og Bergens næringsråd
.