Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaforum: Bioenergi

 Fredag 25. february setter Klimaforum søkelystet på bioenergi.

Økt utnyttelse av norsk trevirke – biobrensel i skuddet. I samarbeid med Kystskogbruket inviterer Klimaforum til lunsjmøte om utnyttelse av norsk trevirke - og pellets.          

Program

  • Økt bruk av norsk trevirke en utfordring til næringslivet” - CO2 – effekt, potensiale og utfordringer v/Bernt-Håvard Øyen, Norsk Institutt for Skog og Landskap
  • Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen v/Lisbeth Iversen, byråd Byutvikling, klima og miljø
  • Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger v/Cato Kjølstad. Norsk Bioenergiforening.
  • Nå satser BKK også på bioenerg v/Øystein Haaland, BKK Varme
  • Vi bygger eget biokraftverk og inviterer til samarbeid v/Morten E. Fredriksen, Auto 23
  • ”Oljefri” –  vi informerer og hjelper publikum, status og utfordringer i arbeidet v/Nils Tore Skogland, Naturvernforbundet 
  • Paneldebatt: Hva gjør vi nå videre i Bergen hver for oss – og sammen – for øket utnyttelse av norsk trevirke - og pellets?

Velkommen til Klimaforum om bioenergi

Tid og sted

Fredag 25. februar kl. 12.00 - 15.00
Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass
Lunch og registrering fra 11:30.

Klimaforum er en møteplass som skal samle aktører fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Her kan man i en uformell atmosfære diskutere klimarelaterte spørsmål, som representerer både vitenskapelige, næringsmessige og politiske utfordringer. Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune og Bjerknessenteret.

Mer om klimaforum her.