Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaforum: Bergen SmartCity

Kan Bergen bli en SmartCity? Det handler om smartere bruk av energi, om å tenke smart og om å handle smart.

Klimaforum presentere en ny rapport om energieffektivisering for Norge fredag 21. Januar. Rapporten er utarbeidet av Bellona og Siemens. Den viser at Norge kan frigjøre energi tilsvarende 20 prosent av strømforbruket ved å benytte moderne, tilgjengelig teknologi. Ved å ta i bruk ny teknologi kan Bergen redusere det stasjonære energiforbruket uten at det går utover innbyggernes levestandard eller komfort. Rapporten viser at energiforbruket innenfor Bergen kommunes grenser kan kuttes med over en fjerdedel. En mengde energi det ville ta byens sykehus og helsebygg nesten ti år å forbruke.

Program

  • En bærekraftig utvikling, ved nestleder i Bellona Marius Holm.
  • Presentasjon av Energieffektiviseringsrapporten, utarbeidet av Bellona og Siemens, ved plassjef for Siemens Bergen, Helge Rysjedal
  • Hvordan kan Bergen bli en SmartCity? ved byråd Lisbeth Iversen, Bergen kommune.

Tid og sted

Fredag 21. januar 2011 kl 11.30 - 13.00
Påmelding innen torsdag 20.januar kl. 12.00. Påmelding her .
Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass

Registrering og lunsj fra kl 11.15
 

Velkommen til Klimaforum. Møtet er gratis og åpent for alle.
Klimaforum Smart City arrangeres i samarbeid med Siemens og Bellona. 

Om Klimaforum

Klimaforum er en møteplass som skal samle aktører fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Her kan man i en uformell atmosfære diskutere klimarelaterte spørsmål, som representerer både vitenskapelige, næringsmessige og politiske utfordringer. Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, BS2020, Bergen kommune og Bjerknes senteret.

Mer om klimaforum her .