Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaforsking og politikk

Kan klimaforskning påvirke politikken? Det er et av spørsmålene som reises på vår åpne forelesning på Kvarteret tirsdag ettermiddag.

I forbindelse med vår jubileumskonferanse ”Climate Change in High Latitudes” ønsker vi  hjertelig velkommen til vår sesjon for allmennheten.

Vi har invitert de fire klimaforskerne Bogi Hansen, Andrew Watson, Raymond Bradley og Kjersti Fløttum til å snakke om klimaforskning, politiseringen av denne og vanskene med å kommunisere resultatene. 

Seansen begynner med to foredrag. Først vil Bogi Hansen fortelle om hvordan våre havområder påvirkes av menneskeskapte klimaendringer. Deretter vil Andrew Watson snakke om hva vi kan lære for framtiden på bakgrunn av jordens fortid.

I lys av at kommende klimaendringer i framtiden kan påvirke mange menneskers hverdagsliv, vil Watson og Hansen få selskap av forskerne Kjersti Fløttum og Raymond Bradley for diskutere hvordan man best kan kommunisere resultatene for klimaforskingen.

Arrangementet er et samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen , og koster 50 kroner i medlemsavgift til Studentersamfunnet. Dette vil gi gratis adgang til deres senere arrangement i høst.  

 

Bogi Hansen, professor i Oseanografi ved det Færøyske Havforskingsinstitutt og æresdoktor ved universitetet på Færøyene og Århus Universitet.

Andrew Watson, professor ved School of Environmental Studies, University of East Anglia, UK

Raymond S. Bradley,Professor og direktør ved Climate System Research Center ved University of Massachusetts, USA.

Kjersti Fløttum,  professor i lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Fløttum jobber spesielt med et tverrfaglig prosjekt innen klimakommunikasjon.