Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaendringer på Vestlandet: Er vi forberedt?

Torsdag 27. november setter Klimaforum søkelyset på de fysiske klimaendringene. Hvilke klimaendringer vil Vestlandet oppleve? Hvordan forbereder myndighetene seg? Griper næringslivet mulighetene for nye produkter og løsninger?

Program

  • Velkomst ved Marit Warncke, adm. dir. i Bergen Næringsråd.
  • Frode Flatøy, forskningsleder klimascenarier og effekter, Bjerknessenteret for klimaforskning: Scenarier for klimautviklingen på Vestlandet.
  • Philip Mortensen, Miljøverndepartementet, leder av den interdepartementale gruppen for klimatilpasning: Hvordan arbeider myndighetene med å tilpasse seg klimaendringene?
  • Mette Krohn-Hansen, adm.dir. Storm Weather Center: Klimaendringer betyr muligheter for nye produkter og tjenester.

Møteleder er Eva Britt Isager, klimasjef i Bergen kommune.
Det vil bli satt av tid til spørsmål og kommentarer.

Tid og sted:

Torsdag 27. november kl 1130 – 1300.Lunsj serveres fra kl. 11.15. Grand selskapslokaler, Ole Bulls plass

Påmelding innen tirsdag 25. november her .

Velkommen til Klimaforum - Møtet er gratis og åpent for alle.

Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Bjerknessenteret for klimaforskning og Bergenscenarier 2020.

Les mer om klimaforum her .