Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaendringer og menneskerettigheter

Under klimatoppmøtet i Paris bidrar Bjerknessenteret når de nye Oslo-prinsippene skal legges frem.

På klimatoppmøtet i Paris vil Bjerknessenteret sammen med UNESCOGlobal Justice Program ved Yale University og Comparative Research Programme on Poverty ved UiB arrangere et felles program 7. Desember. Arrangementet finner sted i UNESCO-paviljongen på COP21 og ved UNESCOs hovedkvarter. Fokuset til arrangementet er å presentere og diskutere forpliktelsene vi har til å redusere klimaendringer, særlig rettes blikket mot de nylig erklærte Oslo-prinsippene.

Fullt program for dagen finner du her, og arrangementets plakat er tilgjengelig her.

Menneskerettigheter

Internasjonal rett definerer forpliktelser som skal beskytte og fremme grunnleggende menneskerettigheter. Menneskerettigheter som er truet av klimaendringer inkluderer blant annet retten til helse, vann, mat og et rent miljø. Klimaendringene har også konsekvensene for folks evne til å utøve disse rettighetene. I presentasjonene vil ekspertene som presenterer Oslo-prinsippene i stor grad fremheve stater og bedrifters juridiske forpliktelser til å sette i verk de hastetiltakene som er nødvendige for å avverge klimaendringer og dets katastrofale virkningene.

Arrangementet vil presentere og diskutere Oslo Principles on Global Obligations to Reduce Climate Change som ble erklært 1. mars 2015 av en internasjonal gruppe eksperter på internasjonal rett, menneskerettigheter og miljølovgivning.

Forskere fra Bjerknessenteret og Potsdam Institute for Climate Research vil gi en introduksjon til Oslo-prinsippene ved å presentere og diskutere klimatilstanden, projeksjoner og risikoer.

CROP – boklansering

Fattigdomsbekjempelse er blant de mest presserende globale utfordringer for vår generasjon. Klimaendringer truer velferden til jordas befolkning og påvirker oftest de mest sårbare og fattigste. Boken Poverty and the Millennium Development Goals: A critical look forward som kommer ut i februar 2016 vil bli presentert under arrangementet ved flere av bokens bidragsytere.

Boken, som er siste utgave av en serie bøker fra CROP, tilbyr en kritikk av den rådende utviklingsagendaen og signaliserer et behov for å etablere en uavhengig, transparent metodologi for resultatmåling og etablering av ansvar.