Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Fra venstre prosjektleder Michel Mesquita, sammen med Ramon Perez og hans kollegaer fra det Cubanske metrologiske instituttet (INSMET).

Klimaendringene truer Cubas matsikkerhet

Samarbeider med det cubanske meteorologiske instituttet for å kunne forutsi hva man kan forvente av fremtidig tørke og orkaner i Karibien.

I forskningsprosjektet XCUBE har Michel Mesquita og hans team arbeidet med å forbedre det cubanske meteorologiske instituttet (INSMET) sin evne til å predikere hva man kan forvente av fremtidig tørke og orkaner i Karibien.

Cuba er i vanskelig situasjon med liten tilgang til å gjøre seg nytte av nye verktøy som for eksempel norske klimaforskere har tilgang til.

- Det daglige samarbeidet med forskningskollegaer fra hele verden, og forskningsinfrastruktur i verdensklasse som vi norske forskere kanskje tar for gitt, er langt fra den situasjonen cubanske klimaforskere opplever, sier Michel Mesquita.

- Vi foreslår derfor at prosjektet kan få en fase to på inntil 2 år til der vi kan bygge videre på den kunnskapen og nettverket vi har bygget opp inkludert forskere fra USA og Brasil, konkluderte Mesquita.

Forrige uke var det på tide å se på hva man hadde fått til i prosjektet, som startet i 2012 da cubanske og norske myndigheter avholdt oppsummeringsmøte på Cuba.

Til en sal full av sentrale personer fra cubanske myndigheters stab, med ansvar for å tilpasse Cuba til ekstreme hendelser fra ekstremvær til jordskjelv, og den norske ambassadøren, kunne Michel  og samarbeidspartner Ramon Perez (INSMET) konkludere med prosjektet hadde vært meget vellykket.

Godt grunnlag 

Begge parter var tydelige på at man hadde lykkes med å nå de ambisiøse målene man hadde satt seg og bygget opp tillit og et godt grunnlag for videre samarbeid.

Viktigheten av å bygge tillit var noe den norske ambassadøren til Cuba også fremhevet i et møte med de norske

Michel Mesquita i Uni Research Klima og Erling Kvernevik (DSB) i dialog med en meget interessert ambassadør Petter Opdahl.
Michel Mesquita i Uni Research Klima og Erling Kvernevik (DSB) i dialog med en interessert ambassadør Petter Opdahl.
prosjektdeltakerne.


I tillegg til et faglig og gjensidig fruktbart samarbeid for begge parter fremhevet han hvor viktig prosjekter som dette var for å bygge tillitt mellom Cuba og Norge.

Kapasitetsbyggingsprosjektet som har blitt finansiert av Utenriksdepartementet har lykkes med å bygge opp kunnskap om klimamodellering gjennom gjesteforskeropphold fra INSMET til Bjerknessenteret for klimaforskning og Uni Research Klima i Bergen og ved at Michel og andre forskere fra Bjerknessenteret har hatt gjesteforskeropphold på Cuba.  

Klimamodellene som benyttes i dette arbeidet krever stor datakapasitet og derfor har også oppbygging av slik infrastruktur vært en viktig del av prosjektet.

Ønsker videre samarbeid

Det tar tid å bygge opp et slikt forskningssamarbeid fra starten, og det vil være uheldig for Cuba om man ikke fikk anledning til å videreføre samarbeidet som er bygget opp.

På spørsmål fra Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som administrerer prosjektmidlene på oppdrag fra UD, signaliserte begge parter at man ønsket muligheten til å fortsette samarbeidet.

I fase 2 av samarbeidet har Cuba identifisert behovet for å kunne bedre predikere tørke på Cuba. Dette er for tiden en relevant sak på Cuba og i møte med representanter fra Verdens matvareprogram ble dette trukket frem som en stor utfordring for matsikkerheten på øya som allerede importerer rundt 80 prosent av sine matvarer. 

Man diskuterte muligheten for at WFP går inn som en bruker av kunnskapen som utvikles i prosjektet og at de samarbeider med INSMET om å formidle kunnskapen videre til relevante brukere på ulike nivå slik som bønder på Cuba som allerede nå møter utfordringer med tørke og vannmangel.

Et mål i neste fase blir å bringe relevant klimakunnskap ut til bønder og andre aktører som kan benytte seg av denne kunnskapen både for sesongplanlegging og fremtidige beslutninger av hva de skal dyrke i et fremtidig kima. Dette er en naturlig del av Uni Research sin klimatjenestesatsing.