Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaendinger og tilpasning i Europa og Norge

Trond Dokken er førstemann ut på torsdagens Klimaforum. Alle interesserte er invitert til frokostmøtet torsdag 3 april

Torsdagens møte har foredragsholdere fra forskningen til forsikringsbransjen, til IKEA som har investert i et grønt tak der de har plantet bergknapp over hele taket.  

Vår egen Trond Dokken starter dagen, og presenterer Klimaservice og prosjektet “Klimapilot Hordaland”. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norsk klimaservicesenter, Uni Research og Bjerknessenteret.

—Dette er et prosjekt der klimaservice blir satt i funksjon. Vi skal fungere som rådgivere, der vi lidentifiserer ulike utfordringsområder i Hordaland. Her skal vi identifisere og si noe om forventede scenarier på de ulike områdene. Denne kunnskapen skal være tilgjengelig for kommunene for å bruke i sin planlegging av infrastruktur og så videre, sier Trond Dokken.

Dokkens foredrag blir etterfulgt av Bengt Tovslid Bergknapp og Søren Jonsson som presenterer deres grønne bergknapptak. Mia Ebeltoft fra Finans Norge og Tom Anders Stenbro fra Tryg vil presentere forsikringsbransjens syn på tilpasning i Europa og Norge.

Se programmet her
Meld deg på her


Klimaforum er en møteplass for aktører fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen Næringsråd og Bjerknessenteret.