Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klima inspirerer kunstner

Fredag 19. september avdukes den anerkjente kunstneren Charlie Hookers klimainspirerte installasjon på Studentsenteret i Bergen.

Professor og kunster Charlie Hooker er kjent for å koble sammen elementer fra kunst og forskning i sine skulpturer og installasjoner, som ofte innholder elementer fra musikk, meteorologi og astronomi. Kunstverket som skal inspirere publikum på Studentsenteret i høst er et samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning. Her er han opptatt av å koble klimaendringer og elementer i naturen som vi ikke ser med det blotte øye, og dermed ikke er vant til å tenke over.

Den audiovisuelle installasjonen, som har fått navnet Timeline, binder sammen 11.000 år med klimadata funnet i en sedimentkjerne fra bunnen av en norsk innsjø. Sporene av klimaendringer finnes i mange typer klimaarkiv i naturen, deriblant sedimentkjerner som tas opp fra innsjøer. På hver side av den seks meter lange sedimentkjernen står to store trommer, som lager ”live” rytmer hver gang de blir truffet av kosmisk stråling.

- Kosmisk stråling faller på oss kontinuerlig, som usynlig regn fra verdensrommet. De går tvers igjennom oss og jorden vi lever på og fortsetter videre på sin reise gjennom universet, sier Hooker. Han er professor i skulptur på Universitetet i Brighton, England.

Ved å la trommelyder og den seks meter lange kjerneprøven inngå i kunstverket gjør kunstneren det usynlige synlig for publikum. Han håper at det vil provosere fram tanker, spørsmål og ideer hos publikum.

- Jeg håper at bruken av kosmisk stråling i kunstverket får publikum til å reflektere over at jorden er en del av dette universet og hvor liten vi som individer er i den store sammenhengen, forteller Hooker. I følge kunstneren fungerer kjerneprøven ikke bare som en tidslinje, men som en metafor for vår egen dødelighet. Han håper at publikum prøver å se for seg hvordan jorden endrer seg over tid så vel som menneskene som besitter jorden til enhver tid.

Bjerknessenterets direktør Eystein Jansen syntes det har vært spennende å følge prosessen der kunstneren har latt seg inspirere av forskningen og elementer i naturen.

- Installasjonen aktualiserer at vi påvirkes av prosesser i naturen rundt oss, samtidig som vår aktivitet og levemåte setter spor i naturen som vil leve der i tusener av år, sier Jansen.

Tid og sted: Studentsenteret i Bergen, fredag 19. oktober kl. 11.00. Professor Eystein Jansen vil stå for avduking av installasjonen. Professor i skulptur Charlie Hooker vil være tilstede og tilgjengelig for spørsmål fra media og publikum. Sprudlende drikke vil bli servert.

Kontaktinformasjon:
Professor Charlie Hooker, mobil 00 44 7508 392 956
Professor Eystein Jansen,  eystein.jansen@bjerknes.uib.no, mobil 906 18 858
Presseansvarlig Jill Johannessen, jill.johannessen@bjerknes.uib.no, mobil 959 65 398

Les mer om Charlie Hooker her .

Artikkel På høyden her .

Les også artikkelen "When Art and Science Fuse Well" som omtaler flere av Hookers kunsverk i Atmospheric Sciences Section of AGU Newsletter Vol 1, Issue 5 her (pdf/engelsk).

Mer informasjon om installasjonen under nedlastbare filer (engelsk).