Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klima i fortid og framtid

Vi trenger kunnskap om fortidens klima for bedre å forstå hvordan og hvorfor klimaendringer skjer, og for å kunne forutsi fremtidens klima med større sikkerhet.

Gjennom prosjektet ”Fortidens klima i Norge og tilgrensede havområder” (NORPAST-2) har forskere satt søkelyset på fortidens klimaendringer i Norge. Studier av fortidens klima bidrar til å utvide observasjonene bakover i tid. Det gir muligheter til å studere hvordan klimasystemet fungerte under langt mer ekstreme forhold enn dagens, forhold som ligner på fremtidens klima hvis den globale oppvarmingen fortsetter.

Forskning på fortidens klima viser meget store variasjoner lenge før mennesket eksisterte eller var i stand til å påvirke klimaet i betydelig grad. Dette er naturlige klimavariasjoner, som et resultat av naturlige prosesser og drivkrefter. Det kaldeste klimaet hadde vi under istidene; det varmeste under de såkalte mellomistidene. Den siste naturlige varmeperioden var i første del av vår nåværende mellom istid (holocene) for om lag 8000 – 6000 år siden, dvs. i steinalderen

Jostein Bakke, Anne Bjune og Svein Olaf Dahl benytter seg av blant annet planterester og innsjøavsetninger fra et området nord for Mo i Rana i en studie som rekonstruerer sommertemperaturer, vinternedbør og variasjon i breenes størrelse over siste 9000 år.

Anne Bjune, John Birks og Hilary Birks har studert pollen og større planterester i bunnsedimenter fra en innsjø i Troms til å rekonstruere gjennomsnittstemperaturer og gjennomsnittlig årlig nedbør gjennom de siste 10 500 år.

Eystein Jansen sin studie er basert på mikrofossiler (planteplankton og kalkskallsdyr) i havbunnsedimenter. Han sammenligner vår tids globale oppvarming med blant annet varmeperioden i steinalderen. I følge Jansen følger oppvarmingen i de to tilfellene forskjellige mønstre som grunner i forskjellige årsaker eller pådriv til oppvarmingen.

NORPAST- 2 programmet har vært finansiert over Norklima-programmet av Norges forskningsråd.De populærvitenskapelige artiklene som er referert til her er skrevet av forskere knyttet til Bjerknessenteret for klimaforskning og har tidligere vært publisert i Ottar - populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet nr. 265 - 2007.

For å laste ned artiklene klikk her.