Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klart for ECT-konferansen

For andre år på rad samles en rekke framtredende eksperter innen energi- og klimaforsking for å presentere oppdatert kunnskap om viktige spørsmål knyttet til klimautfordringene.

Den internasjonale konferansen Energy-Climate-Technology (ECT) går av stabelen i Grieghallen onsdag 23. og torsdag 24. September.

Se program og påmelding her .

Vil klimaforhandlingene under København-toppmøtet i desember føre til løsinger alle kan aksepter? Hvordan kan det i tilfelle skje? Er klimaendringer en trussel mot økonomisk utvikling? Hvordan kan den konflikten løses? Dette er spørsmål som vil bli belyst under årets ECT-konferanse. I tillegg vil problemstillinger av mer lokal karakter bli utdypet.

Konferansen er arrangert av sentrale kompetansemiljø innen klima, energi og teknologi i Bergensregionen i samarbeid med Bergen Næringsråd og Bergenscenarier 2020.

Kunnskapsbasert

Målet med konferansen er å gi et kunnskapsbasert, multidisiplinært, langsiktig og internasjonalt perspektiv på saker og politiske løsninger i skjæringspunktet mellom energiressursbruk, klimaendringer og teknologisk utvikling.

Tematisk spenner sesjonene fra diskusjon om politiske og strategiske spørsmål i forkant av København-toppmøtet i desember til potensielle konfliktspørsmål i debatter om mat versus drivstoff og økonomisk utvikling kontra tiltak mot klimaendringer.

For beslutningsdeltaker og allmennheten

- Konferansen presenterer oppdatert kunnskap som er relevant for beslutningstakere innen politikk, forvaltning, næringsliv og forsking. Men problemstillingene som blir tatt opp er så viktige at de som er allment interessert i feltet bør ha stor nytte av å delta, sier NHH-professor Einar Hope til Paraplyen . Hope er leder for arrangementskomiteen.