Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Karbonutslipp ute av kontroll

Det globale karbonbudsjettet for 2013 er klart. Det tegner ikke noe oppløftende bilde for fremtiden.– Årets budsjett er en imponerende sammenstilling av data fra en rekke kilder, som viser med all tydelighet at de globale utslippene er mer eller mindre ute av kontroll, sier Are Olsen, førsteamanuensis ved Geofysisk Instituttt, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

Rekordhøye 36 milliarder tonn er den globale mengden CO2 som ble sluppet ut i 2013. Det kommer fram i den årlige analysen fra Global Carbon Project som ble offentliggjort søndag kveld. Utslipp fra forbrenning av fossilt brensel og sementproduksjon fortsetter øke i raskt tempo, i fjor med 2,3 prosent. For dette året ser utslippene ut til å øke med 2,5 prosent. Utslippene er nå 65 prosent over 1990-nivået.


Figuren viser ulike scenarier for fremtidige karbonutslipp fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Det totale utslippet for 2013 og det estimerte utslippet for 2014 følger den røde kurven, som er en vei mot en global oppvarming på åtte grader. I de modellerte fremtidsscenariene er den blå kurven man må følge for å nå togradersmålet. Denne innebærer negative utslipp, altså at man må fjerne drivhusgassergasser fra atmosfæren. Alle figurer: The Global Carbon Project.

 

 

Les mer om karbonbudsjettet for å nå togradersmålet


Mer sikker på havet
– Våre målinger viser at havets opptak av CO2 spiller en viktig rolle for å begrense veksten i atmosfæren, og det er viktig at vi nå intensiverer forskningen på hvor følsomt dette er for fremtidige klimaendringer, sier Are Olsen.

På Bjerknessenteret er det data rundt opptak i havet som er spesialfeltet. De fem forskere som i år har bidratt med årets budsjett er Truls Johannessen, professor ved UiB, Benjamin Pfeil og Camilla Landa, datamanagere ved UiB, Are Olsen, førsteamanuensis ved UiB og Jörg Schwinger, forsker ved Uni Research.

En styrke for årets budsjett er at forskerne nå er mer sikre på opptaket i havet. Havets opptak av CO2 øker mer eller mindre i tritt med utslippene, og det absorberer nå CO2 tilsvarende omtrent 30 prosent av disse. Bra for oss, men dårlig nytt for mange av dyra som lever der og som har vist seg følsomme for havforsuringen som oppstår som en følge av dette, sier Olsen Utforsk tallene grafisk i Global Carbon Atlas

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelfigurer fra årets budsjett:

Øverst karbonutslipp per land per år. Nederst karbonutslipp per person. Vi ser at kineserne slipper nå ut like mye karbondioksid per person som EU.
Globale karbonutslipp fordelt på type.  Globale karbonutslipp i 2013 ligger i år på 9,9 milliarder tonn karbon. det er ventet at utslippene  i 2014 vil passere 10 milliarder tonn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontpage foto: Martin Muránsky, Shutterstock.com, available through Global carbon Project