Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Jansen i møte med amerikanske toppolitikere

--Målet er å nå politiske beslutningstakere, og bygge opp nettverk med ledende amerikanske forskningsmiljøer. På sikt håper vi å få frem forskningsresultater som kan være med på å sette dagsorden i den politiske prosessen, sier direktør ved Bjerknessenteret (BCCR) og medlem av FNs klimapanel Eystein Jansen.

En delegasjon fra Bjerknessenteret dro i begynnelsen av november til Washington DC for å møte amerikanske toppolitikere og forskere. Målet var å fremme et transatlantisk samarbeid om klimaforskning mellom Norge og Nord Amerika (USA og Canada).

Anledningen var ”Third Trans-Atlantic Co-operative Research Conference", som var organisert av den norske ambassaden i Washington DC, denne gang i samarbeid med Bjerknessenteret (BCCR) og CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo). Konferansen ble holdt i Carnegie Institute og til sammen var mer enn 200 forskere, representanter fra myndighetene og politikere til stede under tilstellingen. Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, åpnet arrangementet.

Bjerknesdelegasjonen inkluderte direktør Eystein Jansen, Ola M. Johannessen fra Nansensenteret (NERSC), begge nøkkeltalere på arrangementet, i tillegg til Tore Furevik, visedirektør ved BCCR, seniorforsker Trond Dokken og Ken Drinkwater ved Havforskningsinstituttet, alle sesjonstalere.

Politisk klimaforskning
Jim Connaughton, som er rådgiver i klimaspørsmål i Det hvite hus, deltok også på konferansen, i tillegg til Sam Farr, som er kongressmedlem fra California for demokratene. Dette tyder på at amerikanerne også ønsker å debattere de politiske implikasjoner som klimaforskningen har.

-- Når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk, er det klart at USAs posisjon er noe endret, sier Eystein Jansen.
--  Det virker som om de er mer villige til å adressere problemet. Det politiske svaret fra den amerikanske regjeringen er å fokusere på teknologi og utvikling for å bedre effektiviteten fra fossilt brennstoff og erstatte karbonbasert energi med alternative kilder. Det fremdeles ikke noe lagt vekt på å kutte utslippene, som er den europeiske posisjonen. På den andre siden er USA politisk delt også i denne saken – og det var interessant å høre politikere si at mye kan gjøres på statsnivå, og at de ville fokusere mer på hva som kunne gjøres der, snarere enn bare å følge posisjonen til de føderale myndigheter.

Sommerskole for yngre forskere.
Som en konsekvens av nettverksbyggingen med amerikanske forskere, har BCCR nå funnet en anledning til å etablere prosjektsamarbeid, særlig med Washington Universitetet i Seattle. Arbeidet er også i gang med å etablere felles sommerskoler for yngre forskere på høyt nivå både i USA og i Norge. Forhåpentlig allerede neste år.
¬-- Dette er viktig å få til ettersom mange av de beste forskermiljøene befinner seg nettopp i USA. Dette er et ambisiøst prosjekt og betimelig sett med norske øyne. Det er også viktig å få dette til med hensyn til å heve kvaliteten på norsk forskning. Hvis vi skal være et ledende senter for klimaforskning i verden, er vi nødt til å knytte slike kontakter, sier Jansen.

Eystein Jansen håper at det vil komme i stand finansielle ordninger for de neste årene, som kan bidra til å realisere disse initiativene. Han inviterer regjering og forskningsrådet til å sette opp program som innlemmer vesentlige midler både til forskningsprosjekt og utveksling.

 

 

Les På Høyden