Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Internasjonal utmerkelse til Bjerknesforsker

Professor emeritus Jan Mangerud er første nordmann som er valgt inn som æresmedlem i International Union of Quaternary Research siden starten for 80 år siden.

Jan Mangerud fikk æresutnevnelsen p.g.a. sin betydning for internasjonal forskning gjennom flere tiår og for sine forskningsresultater. Han er ansatt ved Bjerknessentret for klimaforskning og tilknyttet Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Mangerud oppdaget de første mellomistidslag i Norge og at det i Nord-Russland tidlig i siste istid var en innsjø som var tre ganger større enn Norge. Særlig kjent er han og medarbeidere for nye resultater om siste istids forløp og korresponderende klimaendringer i Norge, Svalbard, Grønland og Nord-Russland, men gruppen har også bidratt til forbedring av dateringsmetoder, oppdaget et vulkansk askelag som nå benyttes for tidskorrelasjoner på hele den nordlige halvkule og beskrevet en svær tsunami som slo inn over Norge i steinalderen.

Mangerud har tidligere fått Brøggerprisen - den høyeste utmerkelse i norsk geologi - og Nansen-belønningen for polarforskning. Han ble i 2006 som andre utlending i historien innvalgt som æresmedlem i den britiske foreningen for slik forskning og han er innvalgt som medlem i Det europeiske vitenskapsakademi.

International Union of Quaternary Research (INQUA) er en organisasjon hvor praktisk talt alle verdens land er medlemmer. Den omfatter forskning om jordas yngste historie som for eksempel istider og mellomistider, menneskets utvikling og vandringer, naturlige klimavariasjoner og planter og dyrs utvikling og utbredelse.