Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

I 2014 kom FNs klimapanels forrige hovedrapport. Til høsten kommer en rapport om forskjellene mellom 1,5 og 2 graders oppvarming. Foto: IPCC

Hva er konsekvensene av 1,5 og 2 grader global oppvarming? 

Senere i høst kommer en ny rapport fra FNs klimapanel om konsekvenser i en verden med 1,5 og 2 grader global oppvarming. I dag presenteres norske forskningsresultater rundt dette, følg seminaret direkte her

Da Parisavtalen ble vedtatt i desember 2015, lå det også inne en oppfordring til FNs klimapanel om å lage en spesialrapport som ser på klimaendringer ved 1,5 grader global oppvarming. Arbeidet med spesialrapporten er i gang, og skal lanseres 8. oktober 2018.

Da avtalen ble vedtatt hadde man ikke mye forskning som undersøkte konsekvensene ved 1,5 grader global oppvarming og forskjellen mellom 1,5 og 2 grader. Forskningsmiljøene ble invitert til å bidra til å belyse dette.

Våren 2016 utlyste Norges forskningsråd midler til korte forskningsprosjekt som kunne levere resultater til den kommende spesialrapporten. Fem norske forskningsprosjekt ble innvilget.

Gjennom forskningsprosjektene har norske forskere publisert viktig kunnskap om hvordan klimasystemet vil respondere på disse temperaturnivåene.

CICERO, Bjerknessenteret, Forskningsrådet og Miljødirektoratet arrangerer i dag tirsdag 5. juni et seminar om den kommende spesialrapporten og resultatene fra de norske forskningsprosjektene om konsekvenser av global oppvarming på 1,5 og 2 grader og mulige tiltak.

Følg seminaret her