Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Høyere CO2-nivå enn noen gang de siste 650.000 år

Nye funn fra iskjerner i Antarktis viser at nivået på CO2 aldri har vært høyere. Det er forskere fra Epica, European Project for Ice Coring in Antartica, som nå lanserer disse oppsiktsvekkende nyhetene i Science.

-- Dette er svært viktige nye resultat, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret og medlem av FNs klimapanel.

--Funnene bekrefter at vi nå lever i en periode med spesielt høyt innhold av drivhusgasser, og at forholdet mellom CO2 og klimaendringer er i tråd med det klimaforskerne har hevdet i lengre tid. Resultatene er også viktige for å kunne forstå hvordan den perioden vi nå er inne i ville ha utviklet seg om ikke menneskenes aktivitet skapte store endringer i drivhuseffekten, sier Jansen.

Konklusjonen fra den europeiske studien er hentet fra iskjerner som ligger tre km under Overflaten i Antarktis. Dette tilsvarer drilling 900 000 år tilbake i tid.

Gassbobler som oppstod og ble lagret i isen da den ble dannet, inneholder viktige klimainformasjon. Her har forskerne funnet bevis for miksen av gasser som var til stede i atmosfæren på den tiden, samt temperaturer.

-- Noe av det viktigste er at vi nå kan plasserer dagens nivå på CO2 og metan i en langsiktig kontekst, sier prosjektleder Thomas Stocker til BBC.

-- Vi har funnet at CO2 er rundt 30 prosent høyere enn ved noe annet tidspunkt. Metan er 130 prosent høyere enn noen gang og økningen av CO2 er absolutt eksepsjonell. Dette skjer nå 200 ganger raskere enn noen gang tidligere de siste 650 000 år, sier Stocker.

Epica-teamet lanserte sine første data I fjor. I de siste to publikasjoner blir gasskomposisjonen og temperaturen 650 000 år tilbake analysert.
Disse funnene er en videreføring av det bildet som ble tegnet fra en annen Antarktis iskjerne som ble drillet frem i nærheten av Lake Vostok, og som inneholdt informasjon fra 440 000 år tilbake.

De nye dataene er svært viktige fordi det rundt 420 000 år synes å være et påfallende skifte I jordens langsiktige klimamønster.
Før dette, har planeten gått gjennom 100 000 års sykler med vekslende kalde istider og varme mellomistider

Men rundt 420,000, endret det presise mønsteret seg slik at de kontrasterende varme og kalde tilstander ble mye mer påfallende.

Les mer i  

Science

BBC