Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Havforsuring og effekter på marine økosystem

Ny studie viser at endringer i havets alkalinitet, som følge av lavere produksjon av kalsiumkarbonat, vil være tydelig rundt 2040.

Verdens hav er viktige sluk for menneskeskapte utslipp av karbondioksid (CO2), og hvert år tar havene opp om lag tjuefem prosent av CO2 utslippene til atmosfæren. De voksende utslippene av CO2 fører også til økendeCO2 konsentrasjoner i havet, noe som gir mindre basiske forhold: Havets pH-verdi synker – en prosess som går under navnet havforsuring. En konsekvens av lavere pH-verdi er at koraller og plankton med kalkskjell vil få problemer med å produsere kalsiumkarbonat (CaCo3). Havforsuring er en prosess som allerede er i gang. I første omgang vil dette påvirke marine organismer som produserer kalkskjell, dernest den marine næringskjeden og fiskerinæringen (for eksempel utgjør vingesneglen en viktig del av kostholdet til flere fiskeslag). Forskere frykter at havforsuring kan få store konsekvenser i fremtiden pga økende forbruk av fossile brensel.

For å  kunne bestemme hvor tidlig havforsuring kan få storskalaeffekter på produksjonen av kalkskjell, har et internasjonalt forskerteam, inkludert Christoph Heinze fra Bjerknesenteret, gjennomført en global datasimulering, ved hjelp av en realistisk  biogeokjemisk havsirkulasjonsmodell. Endringer i produksjonen av kalsiumkarbonat reflekteres i endret alkalinitet, noe som kan måles med forholdsvis enkle metoder. Modellberegningene viser at endringer i havets alkalinitet, som følge av lavere produksjonen av kalsiumkarbonat, vil være tydelig rundt 2040. Det tydeligste signalet vil bli synlig i det tropiske havet hvor produksjonen av kalsiumkarbonat er størst, og derfor vil også den potensielle nedgangen være størst her. Forskerne trenger lengre tidsserier om havets karbonsystem, inkludert  alkalinitetsmålinger, for å kunne bestemme endringer i marine økosystemer som følge av havforsuringen. Skal vi kunne være forberedt på en verden med høy CO2 og lav pH i havet må det også utvikles alternative metoder for å fastsette hvordan havforsuring vil virke inn på livet i havet i stor skala.
 

Referanse:

 

 

Ilyina, T.(1), R. E. Zeebe, E. (1) Maier-Reimer (2), and C. Heinze (3) (2009), Early detection of ocean acidification effects on marine calcification, Global Biogeochem. Cycles, 23, GB1008, doi:10.1029/2008GB003278.
1 Department of Oceanography, School of Ocean and Earth Science and
Technology, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA.
2 Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany.
3 Geophysical Institute and Bjerknes Centre for Climate Research,
University of Bergen, Bergen, Norway