Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Halvdagsseminar om FNs klimapanel på nett

Vi inviterer til seminar i Oslo mandag 19. november for å belyse FNs klimapanels hovedrapport. Seminaret kan også følges via internett.

FNs klimapanels hovedrapport ferdigstilles lørdag 17. november. I denne forbindelse arrangerer vi sammen med SFT og CICERO et halvdagsseminar mandag 19. november.

Vi retter søkelyset mot: Er FNs klimarapport for konservativ? Er det dyrt "å redde verden"? Forskningens betydning for klimapolitikken internasjonalt og i Norge.  

Last ned programmet her.

Har du ikke mulighet til å komme på seminaret eller kommer langveis fra og ønsker å spare miljøet kan seminaret følges via internett her. Seminaret kan følges på direkten eller sees i ettertid inntil tre måneder.

Tid og sted:
Hotel Bristol mandag 19. november - klokka 09.00-12.00, med påfølgende lunsj.

Påmelding:
Påmelding så snart som mulig per e-post til k.l.indresand@cicero.uio.no

Vennligst si i fra dersom du ikke ønsker lunsj.
Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser. Hovedmålgruppe: forvaltning, næringsliv, politikere og media. 

Arrangører:
CICERO Senter for klimaforskning
Bjerknessenteret for klimaforskning

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Praktiske spørsmål kan rettes til SFT:
Informasjonsrådgiver Audun Garberg
telefon 22 57 36 87, mobil: 913 54 998, e-post: audun.garberg@sft.no

Pressekontakt, Bjerknessenteret
Informasjonsrådgiver Jill Johannessen, mobil 959 65 398.

Pressekontakt, CICERO
Informasjonsleder Tove Kolset, mobil 977 63 198.