Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Gir stafettpinnen videre

Etter flere runder med klimaformidling til lærere og elever er Kikki Kleiven igjen med på å kurse en ny generasjon unge miljøambassadører.

I to dager har Kikki Kleiven ved Institutt for geologi, UiB og Bjerknessenteret, sammen med polarfarer Tobias Thorleifsson gitt faglig klimapåfyll til tre ferske og tre gamle miljøambassadører, i regi av Regjeringens Klimaløft kampanje.

Kleiven har guidet ambassadørene gjennom fortidens klima og gitt dem en oppdatering på siste nytt på dagens situasjon på klimafronten.

- 2012 var et spesielt år, med både varmerekorder og smelterekorder. Og i år har vi for første gang i menneskets historie nådd 400 ppm med CO2 i atmosfæren. Det er derfor mer enn noen gang viktig å få mer oppmerksomhet om klimautfordringene, og ikke minst å fokusere på å finne gode løsninger og tenke nytt i årene framover, forteller Kikki.

I 2009 og 2010 deltok Kleiven på lærerkurset Klimaklok sammen med Siri Kalvig og Tobias Thorleifsson for å kurse lærere og lærerstudenter i hele landet. I 2012 turnerte hun, polfareren, og Marit Sjøvaag Marino fra BIs senter for klimastrategi landet rundt og holdt kurs for lærere på videregående skoler med Generasjon Grønn lærerkurs. Nå er  det igjen ungdommen som skal dra ut og spre inspirasjonen videre til elever landet rundt med Generasjon Grønn.


Les mer: http://generasjongronn.tumblr.com/post/59602589547/40-millioner-ar-gammel-kvae-pa-engasjerende-klimakurs