Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

FUTURE OCEANS: Fra klima til mat

Hvordan vil marine økosystemer takle globale klimaendringer? IMBER-konferansen Future Oceans samler verdens forskere på temaet i Bergen.

Av Walter Wehus, UiB Kommunikasjonsavdelingen


I løpet av de seks dagene konferansen Future Oceans varer, vil forskerne være innom tema som spenner fra forsuring av havene via drift av fiskerier til den menneskelige dimensjonen av endringene som foregår i verdenshavene.

Konferansen arrangeres av det internasjonale forskningsnettverket IMBER i samarbeid med Bjerknessenteret. IMBER arbeider for å bedre forstå hvor sensitive marine økosystemer er for globale klimaendringer, for å kunne forutsi hvordan havene vil reagere på endringene, og ikke minst hvilke effekter dette vil ha på jorden og samfunnene våre.

– Marin forskning og klimaforskning er to to viktige områder for Universitetet i Bergen. Derfor er det svært verdifullt for oss at IMBER kommer til Bergen. Svært mange UiB-forskere deltar på konferansen, sier rektor Dag Rune Olsen.
 
Fra klima til mat
Arbeidet med konferansen har pågått i to år, og målet er å gjøre opp status og peke på veien videre for forskningen.

Professor Dag Aksnes ved Institutt for biologi har sittet i den lokale organisasjonskomiteen for konferansen, og han deltar også med flere innlegg. Havet er et medium som favner mye, ifølge Aksnes.

– Havet dekker mesteparten av planeten vår, og er en av de viktigste motorene i klimasystemet. Det er også stor press på landjorden når det gjelder matproduksjon, og for å tilpasse oss en økende befolkning må vi hente ut mer mat fra havet i årene fremover, forteller han.
 
Valgte Bergen
Ifølge IMBER ble Bergen valgt som konferanseby på grunn av byens unike kombinasjon av ekspertise og ressurser på klima- og marin forskning, med sine mange forskningsmiljøer på feltet og ikke minst en forskningsinfrastruktur som ligger helt i front. Samtidig trekker forskningsnettverket frem hvordan forskningen blir tatt i bruk av både offentlig og privat sektor.

Future Oceans vil være en mulighet for å vise frem det internasjonale forskningsnettverket for det marine forskningsmiljøet i bergensregionen.

– Jeg håper konferansen vil føre til mange spennende samarbeid for å utforske nye ideer og muligheter. Kanskje vil også noen av de unge besøkende på konferansen vurdere Bergen som sin neste arbeidsplass, sier rektor Olsen.