Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

FrPs klimapåstander

I Dagbladet 19.2 gjentar FrPs klimapoltiske talsmann Ketil Solvik-Olsen partiets kritikk av IPCC (FNs klimapanel).

Av Eystein Jansen Professor og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og hovedforfatter FNs klimapanel.

Body

Kommentaren var først publisert som debattinnlegg i Dagbladet.

KLIMA: I Dagbladet 19.2 gjentar FrPs klimapoltiske talsmann Ketil Solvik-Olsen partiets kritikk av IPCC (FNs klimapanel). Han hevder at FrP er «skeptisk til FNs klimapanel fordi kritiske røster ikke tas tilstrekkelig på alvor, deriblant forskere fra norske miljøer.» Det ville vært bra for debatten om denne påstanden blir konkretisert.

Undertegnede var en av hovedforfatterne bak den nye rapporten. Klimapanelets mandat er å utelukkende vurdere kunnskap som er publisert i vitenskapelige tidsskrift, og som på den måten har gjennomgått vanlig vitenskapelig kvalitetskontroll. Vi har ikke lov til å trekke inn medieuttalelser eller meninger som ikke er vært del av den vitenskapelige, faglige prosessen og publisert i faglige tidsskrift. Videre kan alle forskere selv delta i evalueringen som de to utkastene til rapporten har vært igjennom og sende inn kommentarer (det kom 30.000 kommentarer i alt). Når Solvik-Olsen hevder vi overser norske forskere må han kunne dokumentere påstanden sin: At jeg og mine medforfattere enten neglisjerer publiserte forskningsresultat fra norske klimaforskere som har en spesiell oppfatning, eller neglisjerer deres kommentarer til de to utkastene som har vært ute på høring.

JEG VIL DERFOR be Solvik-Olsen, offentlig og konkret, forklare hvilke vitenskapelige publikasjoner og eventuelt hvilke kommentarer under høringene dette gjelder. Om ikke det skjer blir påstandene bare tomme ord som ikke kan tillegges noen verdi.

Jeg kan forsikre Dagbladets lesere og andre om at prosessen bak rapporten er den mest nitidige som noe faglig dokument gjennomgår. Ledelsen for arbeidet med årets rapport var ny. 75% av de som skrev rapporten var ikke med på den forrige rapporten, deriblant jeg selv og alle som bidro på mitt kapittel om naturlige klimavariasjoner. Det ble lagt stor vekt på å få inn yngre forskere for å forsikre om at nye forskningsideer ble tatt med. 600 fageksperter kommenterte utkastene til denne første delrapporten, tillegg til regjeringsrepresentanter, og til sammen mottok vi 30.000 kommentarer. 27 uavhengige «review editors» sjekket at alle substansielle kommentarer ble skikkelig behandlet av forfatterne. Sammenlignet med et vanlig vitenskapelig arbeid som blir lest av 2-3 faggranskere og mottar noen dusin kommentarer, er IPCC-rapporten en unik, bred syntese av faglige meninger.

JEG VIL når som helst stille opp for FrPs ledelse og forklare hvordan rapporten er laget og innholdet i den, men venter nå på at påstandene om at vi ikke har vurdert norske forskeres innvendinger blir dokumentert.