Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Frokostseminar: Hva er nytt siden IPCC-rapporten i 2007?

Fredag 20. september arrangerer Bjerknessenteret frokostseminar om FNs klimapanels femte hovedrapport. Rapportens første del legges frem 27. september.

Hvor: Bjerknessenterets lokaler i Allegaten 55, Bergen (se kart).
Når: Fredag 20. september 2013. Frokost fra 08.15, program fra 08.30.


Påmelding: Innen onsdag 18. September kl. 10.00 pga. av matservering og møteromkapasitet. Send mail til jill.johannessen@uni.no og skriv frokostseminar i emnefeltet. Media, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og andre interesserte er velkommen.

Se utfyllende program

Bli kjent med klimapanelet og temaene


Hovedtema er klimapanelets femte hovedrapport og første del av denne rapporten, som omhandler det klimavitenskapelige grunnlaget. Det er denne som legges fram 27. September i Stockholm og Oslo. Hovedforfatter i klimapanelets forrige og nye rapport, Eystein Jansen, vil fortelle om det som er nytt siden 2007 i den kommende IPCC rapporten. Han vil også gi en innsikt i hvordan FNs klimapanel arbeider og hva som skjer under lanseringen av den første delrapporten om det klimavitenskapelige grunnlaget for klimaendringene den 27. September. Christoph Heinze, Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret, er ”review editor” på den omtalte rapporten. Han vil gi en kort innføring i hvorfor karbon og andre biokjemiske sykler er viktig i klimasammenheng. En av Norges mest profilerte klimaforskere Helge Drange, Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret,  vil også være tilstede under frokostmøte. Han har hatt ansvar for de norske klimasimuleringene som er brukt i rapporten, men er ikke en del av det nåværende klimapanelet og står således i en mer uavhengig posisjon vis-a-vis panelet.

Les mer om FNs klimapanels hovedrapport og delrapporter

Presenterer ikke funn fra rapporten


Rapporten fra FNs klimapanel er ikke ferdig før den har vær behandlet i klimapanelets møte i Stockholm fra 23. til 27. september, og konkrete funn fra rapporten vil ikke bli presentert under frokostmøtet. Men forfatterne vil orientere om sentrale temaer og hva som er gjort for å få bedre kunnskap slik at media kan forberede seg til lanseringen og få god anledning til å stille spørsmål til forskere som er med og som står utenfor rapporten.

Temalenke Miljødirektoratet


Program

08.15: Frokost med rundstykker og kaffe

08.30: Klimapanelets arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag ved Eystein Jansen, Institutt   for Geovitenskap UiB, og Bjerknessenteret

08.45: Aktuelle problemstillinger i første delrapport v/ Eystein Jansen, Christoph Heinze og Helge Drange

  • Hva er nytt siden 2007? En gjennomgang av temaer som er grundigere behandlet enn tidligere, inkludert polarområdene, is og is-modellering, ikke-reversible endringer, havnivå.
  • Den andre karbonhistorien: Havforsuring og biokjemiske sykler.
  • Hvordan se inn i framtiden? Utviklingsbaner som nytt verktøy i femte hovedrapport.
  • Faglig sikkerhet og sannsynlighet – hva ligger bak klimapanelets vurderinger?   

09.45: Anledning til å stille spørsmål

Pressekontakt Bjerknessenteret:
Kommunikasjonsleder Jill Johannessen, mobil 959 65 398