Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Friskmelder Golfstrømmen

Saltinnholdet i havet langs norskekysten har siden midten av 90-tallet blitt høyere og høyere. Dette betyr at Golfstrømmen ikke svekkes.

Denne oppsiktsvekkende konklusjonen ble presentert i en ny artikkel i det anerkjente tidsskriftet Science i september. Anne Britt Sandø og Helge Drange ved Bjerknessenteret og Nansensenteret har gjort funnene som viser at sirkulasjonen i verdenshavene stabiliseres. Dette ble publisert i artikkelen Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline Circulation. Her viser de at Golfstrømmen vil bevege seg langs norskekysten som i dag i hvert fall et par tiår til.

Aftenposten

Forskning.no

På Høyden

Bergens Tidende

http://www.nersc.no/~helge/Science/