Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Fragmentert klimaforskning

Norsk klimaforsking bør styrkes med en milliard kroner innen 2015, er rådet fra det regjeringsoppnevnte Klima21-utvalget.

Utvalget la fram sin strategi for klimaforskinga for forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på mandag.

Rapporten hevder at dagens klimaforsking er fragmentert, underfinansiert og med uklare rammer.

Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret, var til stede da rapporten var overlevert. Han er enig i at dagens satsing på klimaforsking er for fragmentert.

– Rapporten er konkret og foreslår grep som går på struktureringen av klimaforskingen. Grepene vil gi en mer forutsigbar og langsiktig forsking, sier han til På Høyden.

Blant annet ønsker utvalget å sikra at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i politikkutforminga. Statsministeren blir oppfordret til å opprette et klimavitenskapelig råd der regjeringen møter forskare og politikere for dialog og kunnskapsutveksling.

Opptrapping til neste år

En av de sterkeste oppmodingene til regjeringen er å styrke klimaforskingen. Midlene over statsbudsjettet må være minst en milliard over nivået i 2010. Opptrappinga må starta i 2011, påpeker rapporten. Dagens innsats til norsk klimaforsking er anslått å være omkring 570 millioner kroner, basert på tall fra 2007.

Forventninger etter klimaforlik

Klima21 er en oppfølging av klimaforliket, som understreker at forsking på klima skal styrkes. Jansen håper at oppfordringene blir fulgte opp.

– Det kom ingen løfter frå statsrådene. Men etter klimaforliket er det en stor forventing i forskingsmiljøet om en oppfølging, sier Jansen.

– Rapporten er et viktig innspill som vil få  betydning når vi skal prioritere videre forskingsinnsats. Jeg vil studere tilrådingene nøye og komme tilbake til hvordan regjeringen skal følge opp rapporten, seier Tora Aasland i en pressemelding.