Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forsterker fremtidige klimaendringer

Menneskeskapte klimaendringer vil trolig redusere naturens evne til å ta opp karbondioksid, og dermed forsterke fremtidige klimaendringer.

En fersk artikkel forfattet av Jerry Tjiputra og kollegaer ved Bjerknessenteret viser at naturens evne til å absorbere CO2 vil svekkes ettersom kloden blir varmere, særlig i Nord-Atlanteren og Nord-Europa. Dette betyr at en større andel av våre CO2-utslipp vil bli værende i atmosfæren, og dermed forsterke fremtidige klimaendringer. Ved å implementere modellkomponenter for karbonsyklusen i både havet og landjorda i Bergen klimamodell, har forskerteamet utviklet en fullt koblet klima-karbonsyklus modell. Simuleringen baserer seg på et av FN’s klimapanel (IPCC) sine framtidsscenarier for utslipp av karbon (Figur 1a). Artikkelen er publisert i det internasjonale tidsskriftet Geoscientific Model Development.
 

Redusert karbonopptak

Simuleringen viser at fremtidig oppvarming over land vil øke plantenes respirasjon, noe som igjen fører til økt CO2 utslipp til atmosfæren. Dette fører til en generell reduksjon av det simulerte karbonopptaket på land sammenlignet med en simulering uten menneskeskapte klimaendringer (Figur 1c).
 
I havet fører økte overflatetemperaturer, spesielt ved nordlige breddegrader, til en reduksjon av oppløseligheten til CO2 i sjøvann, og således et redusert karbonopptak også her (Figur 1b).
 
Studien utfordrer den konservative antakelsen om at karbonopptaket i havet vil fortsette å stige i takt med økte CO2-utslipp til atmosfæren. Et redusert opptak av menneskeskapte CO2-utslipp fra havet og landjorda vil medføre at mer karbon vil bli værende i atmosfæren, og dermed forsterke framtidige klimaendringer.
 

Ny generasjon jordsystemmodell

En ny generasjon av jordsystemmodellen (NorESM) er for tiden under utvikling ved Bjerknessenteret i samarbeid med Universitetet i Oslo og National Center for Atmospheric Research (NCAR) i USA. Dette er en forbedret modell som blant annet vil inkludere mer realistiske prosesser slik som nitrogensyklusen og tilbakekoblinger fra aerosoler. Forskerne vil i nær fremtid bruke modellen til å undersøke relevante tilpassningsscenarioer, som blant annet har som målsetting å stabilisere fremtidig oppvarming til under 2 grader.
 

Referanse: