Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Første delrapport er ute

FNs klimapanel fastslår i sin første delrapport med stor sikkerhet at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte. Hvordan kan forskerne være så sikre? Vi spør en av hovedforfatterne bak rapporten, Eystein Jansen.

Første delrapport fra FNs klimapanel (IPCC) er nå tilgjengelig i sin helhet. Den handler om den vitenskapelige forståelsen av klimaendringer, og danner grunnlaget for de to neste rapportene. Den andre rapporten fokuserer på virkningene av klimaendringer, og den tredje delrapporten som kommer fredag 4. mai kommer med forslag til tiltak og virkemidler for å bekjempe klimaendringer.

Det viktigste funnet i den første rapporten er at det nå ikke lenger er tvil at klimaendringene som er observert de siste 50 år er mennenskeskapte. Hvordan kan forskerne være så sikre?

- Vi har gjort en rekke forskjellige analyser for å komme fram til dette. Det baserer seg på analyse av alle kjente potensielle bidrag til klimaendringer, både de naturlige som solvariasjoner og vulkanutbrudd og de menneskeskapte som klimagasser og partikkelutslipp. Når vi beregner virkningene av disse og sammenligner med det som er observert av endringer, finner vi at det er umulig å forklare endringene vi nå ser med naturlige årsaker. Dette gjelder både hav og atmosfære og for de forskjellige kontinentene, men også det geografiske mønsteret i oppvarmingen og forholdet mellom øvre og nedre luftlag. Det finnes rett og slett ingen andre årsaker som kan gi de endringene vi observerer enn de som menneskene har ansvar for, forteller Eystein Jansen, som til daglig er direktør på Bjerknessenteret for klimaforskning.

Vi vet at det har vært varmere før også. Hvordan skiller oppvarmingen seg i moderne tid fra oppvarming i tidligere tider?

- I dag har vi en global oppvarming, mens mange av de tidligere varmeperiodene var konsentrert om enkelte regioner uten å være globale. Det skyldtes at de hadde andre årsaker som gir regionale forandringer istedenfor globale. Vi forstår mye av årsakene til de tidligere klimaendringene, og denne forståelsen passer godt med det vi beregner av hvor sterke virkninger vi får av den påvirkningen klimagassene gir.

Er det riktig at temperaturen under "vikingtiden" var like varm som i dag?

- Ja, men de data vi har nå tyder ikke på at det på den tiden var snakk om en global oppvarming som den vi har nå. Det var trolig like varmt som nå under enkelte 10-år i vikingtiden, og i steinalderen var det varmere enn i dag, men dette gjelder bare for nordområdene og områdene rundt Nord-Atlanteren. Disse varmeperiodene var i motsetning til det vi opplever nå ikke globale, og kan forklares med naturens egne årsaker. Slike årsaker kan være sterkere sol, færre vulkanutbrudd, eller indre prosesser i havet som i perioder bringer mer vamre mot nordområdene.

All dokumentasjon er nå lagt fram for IPCC delrapport 1. Er det noe nytt her som enda ikke er belyst?

- Det er svært mye viktig stoff som ikke kom med i sammendraget for politikerne. Rapporten er på nesten 1000 sider. Bl.a. står det mye om naturlige klimaendringer, om klimamodellenes styrker og svakheter og ikke minst om de mulige forsterkningsmekanismene som kan gi større klimautslag enn rapporten ellers konkluderer med. Det er også et mer detaljert sammendrag, såkalt teknisk sammendrag (Technical Summary) som Bjerknessenteret har oversatt til norsk og som snart vil være tilgjengelig på våre nettsider. I tillegg inneholder rapporten noen mer populærvitenskapelige avsnitt i form av svar på ”Frequently Asked Questions” som gir bakgrunnsstoff.

Som en av hovedforfatterne bak rapporten - hva er din viktigste erfaring siden dette arbeidet startet for fem år siden?

- Det må være grundigheten i arbeidet, hvor nøye alt er vurdert, hvor nitid prosessen med å sikre at vi tar hensyn til kommentarer er, og hvor viktig det har vært at rapporten er balansert og bare forholder seg til den publiserte vitenskapen.

Lenke til IPCCs delrapport 1 finner du her.