Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskerspirer på tokt

Havet blir surere og temperaturen stiger. Nå undersøker elever ved Bergen Katedralskole endringene for å vurdere mottiltak. Det begynner å haste.

Ikke være redde for å bli våt på beina! roper havforsker Ingunn Skjelvan og dytter dem bort til prøverørene.

En fiks innretning med ni ulike prøverør senkes ned til 80 meters dyp i Hjeltefjorden. Elevene må selv gjøre jobben med å åpne rørene og se til at det tas prøver for hver tiende meter rørene heves. Dessuten må de tappe prøvene over på glassflasker og føre nøyaktig oversikt over innholdet i hver eneste glassflaske. Vannet spruter ukontrollert av og til, men ingen blir alvorlig våte.

Les hele historien i Bergens Tidende.