Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Fornybarkonferanse med hale

Fornybarkonferansen 2013 er vel overstått.

Av Kikki Kleiven

For tredje år på rad gikk en rekke nøkkelaktører, med Norsk Industri, Bergen Næringsråd, Norsk Klimastiftelse og BKK i spissen, sammen for å skape en møteplass for leverandørindustri, kraftprodusenter, gründere og akademia. For at navnet på konferansen skulle knyttes opp mot innholdet (Fornybar energi) mer enn stedet (Bergen), ble navnet skiftet fra 7-fjellskonferansen til Fornybarkonferansen.
Fornybarkonferansen 2013 gikk av stabelen 22 og 23 april på Radisson Bryggen med et bredt program. 

Om den store veksten
Den internasjonale veksten innen fornybar energi har overgått selv de mest optimistiske prognosene og professor Michael Celia fra Princeton University gav oss innsikt i hvorfor og hvordan fornybar energi vil forandre verden i årene som kommer, og Jan Egeland fra Human Rights Watch fortalte hvorfor dette er så viktig.
Videre fortalte bl.a. regionleder Vibecke Hverven fra Det Norsk Veritas KEMA og direktør for fornybar energi Siri Espedal Kindem fra Statoil om hva fremtiden bringer for norske bedrifter.

Fornybar energi grunnlag for vekst
Finansiering har vært en flaskehals for investering i fornybar energi. Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge og konserndirektør Leif Teksum fra DnB analyserte hvordan nye finansieringsløsninger kan bidra til å løse floken.
Industriell bruk av fornybar kraft er en nøkkel for næringsutvikling i Norge og bl.a. sustainability manager Nina Schefte fra IKEA, adm. dir. Svein Ole Strømmen fra Rainpower, markedsdirektør Mats Andersson fra Lefdal Mining og adm. dir. Geir Henning Wintervoll fra Finnfjord fortalte om hvordan fornybar energi danner grunnlag for vekst i deres virksomheter.

Politisk debatt
2013 er valgår, og vi fikk også noen spennende og opphetede politisk debatter der representanter fra Regjeringen og opposisjonen debatterte fornybarpolitikk.
Politikerne ble bl.a. utfordret av adm. dir. Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, daglig leder Fredric Hauge  Bellona, Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU og Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

Halekonferanse
På slutten av Fornybarkonferansen arrangerte studenter fra UiB en halehengkonferanse med temaet ”Klimaendringer: frihetens grenser” der Kikki Kleiven (Institutt for Geovitenskap/Bjerknessenteret/Norsk Klimastiftelse) fortalte om de globale klimautfordringene.

Kikki Kleiven, Jan Egeland og Pål W. Lorentzen diskuterte klimaendringene under halekonferansen.

Jan Egeland (Human Rights Watch) fortalte om de globale utfordringene klimaendringene fører til, bla.a. frihet, demokrati og menneskerettigheter og Pål W. Lorentzen (Partner advokatfirmaet Thommessen, styreleder Norsk Klimastiftelse) holdt foredrag om de rettslige prinsipper for menneskeverd og naturrett.  Etter foredragene var det paneldebatt med spørsmål fra publikum.
Spennende ny kunnskap og gode nettverksmuligheter. Håper vi sees neste år!