Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forelesning om dramatiske klimafunn

--Økningen av CO2 er helt eksepsjonell og skjer nå 200 ganger raskere enn noen gang tidligere de siste 650 000 årene, sier Professor Thomas Stocker. Torsdag 12.01 holder han en forelesning om dette ved Universitetet i Bergen

Professor Stocker er en av verdens ledende klimaforskere. Han leder en internasjonal forskningsgruppe som i desember publiserte to vitenskapelige artikler i Science om variasjoner i atmosfærens innhold av klimagasser.

Arbeidet baserer seg på analyser av den hittil lengste iskjernen som noen sinne er tatt opp, og som dekker de siste 740 000 årene. Disse resultatene viser at gjennom de siste 650 000 årene har mengden klimagasser i atmosfæren aldri vært høyere enn før den industrielle revolusjonen. Dagens CO2-nivå er altså 30 prosent høyere enn ved noe annet tidspunkt de siste 650 000 årene.

Metan er 130 prosent høyere enn noen gang. Økningen av CO2 er helt eksepsjonell og skjer 200 ganger raskere enn noen gang de siste 650 000 årene, ifølge Stocker.

Torsdag 12.01 klokken 13.00 vil Thomas Stocker holde en forelesning om de dramatiske resultatene fra EPICA på Realfagbygget Auditorium 1, Universitetet i Bergen.

Les mer