Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

FNs Klimapanel til Bergen


PRESSEMELDING
Verdens fremste klimaforskere samles i Bergen i juni for å arbeide med FNs Klimarapport (IPCC). Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen står som vertskap

-- At panelet velger å komme til Bergen for å arbeide med rapporten, bidrar til å befeste Norges posisjon som en ledende nasjon innen klimaforskning, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret og en av rapportens hovedforfattere.

Klar tendens
IPCC er den vitenskapelige rapporten politikere over hele verden forholder seg til i klimaspørsmål. Resultatene blir ikke offentliggjort før 2007, men tendensen i den forskningen jeg er kjent med er likevel klar:
-- Nye resultater underbygger ytterligere resultatene fra den forrige IPCC-rapporten som kom i 2001. Dette forteller oss at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer som gjør at vi må forholde oss til problemer knyttet til global oppvarming i lang tid fremover, sier Eystein Jansen.

Norge sterkt representert
Eystein Jansen er hovedforfatter i kapittelet om fortidsklima (paleoklima). Han koordinerer bidrag fra ti medforfattere. Andre forskeres bidrag hentes inn etter behov. Flere norske forskere er involvert som medforfattere i klimarapporten. En av disse er Christoph Heinze fra Bjerknessenteret, som arbeider med havets opptak av CO2. De andre medforfattere er Cecilia Mauritzen, Met.no, Terje Berntsen, CICERO og Gunnar Myhre, UiO.
--Norge er representert med til sammen fem medforfattere. Sammenlignet med de andre Nordiske landene setter dette Norge i en helt spesiell posisjon. Finland og Danmark har bare en representant hver, mens Sverige har ingen. Dette viser at vi spiller en viktig rolle i klimaforskningen, sier Jansen.

Svært alvorlig
IPCCs leder Dr Pachauri fra India er blant de gjestene som kommer til Solstrand i juni. Nylig uttalte han til Financial Express at den største trusselen for vår generasjon, og for fremtidens generasjoner, ikke er terrorisme, men klimaendringer. Pachauri fremholdt videre at det er nødvendig med offentlig press for å motvirke at regjeringene blir paralysert i spørsmål om global oppvarming.
-- Vi har økt temperaturen på jorda med 0,6 grader i det 20. hundreåret, og våre predikasjoner viser en ytterligere økning på mellom 1,4 -5,8 grader. Dette er svært alvorlig, sa Dr Pachauri til Financial Express.

Avgjørende fase
Når klimaekspertene møtes på Solstrand Hotell 25-29 juni, er arbeidet med rapporten inne i en svært avgjørende fase. Rapportens andre utkast har på dette tidspunktet vært ute på såkalt ”Expert and govermental review”. Førsteutkastet fikk 22 000 kommentarer da det var ute på ”expert review” . Klimapanelet måtte kommentere skriftlig hver og en av disse merknadene før andreutkastet kunne bli sendt ut. Det er dette svært omstendelige arbeidet som nå skal gjøres med kommentarene til andreutkastet i løpet av arbeidsmøtet i Bergen i juni, slik at siste versjon av rapporten kan lages ferdig. I løpet av den uken møtet pågår vil panelet også begynne arbeidet med å skrive det svært sentrale kapittelet ”Summary for Policymakers”. I tillegg skal den også inneholde en ”Technical Summary”, som er en litt mer populær versjon av rapporten.
Den endelige offentliggjøringen av FNs fjerde klimarapport skjer i februar 2007.

For mer informasjon kontakt:
Eystein Jansen, direktør Bjerknessenteret
Tlf: 90618858
E-mail: eystein.jansen@geo.uib.no