Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

En mer miljøvennlig klimafremtid?

Tirsdag 23. september setter vi søkelyset på miljøvennlig energi og innovasjon: Hva trengs av forskning og utvikling? Hva foregår på Vestlandet innen nye energiformer?

Program:

  • Velkomst ved Eystein Jansen, professor og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
  • Geir Anton Johansen, Professor ved Institutt for fysikk og teknologi og prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Bergen: Forskning på miljøvennlig energi: Kan bergensregionen ligge i tet?
  • Asbjørn Strand, avdelingsleder for Energisystemer, CMR Prototech: CMRs helgarderte satsing på fremtidens energiteknologi.
  • Trygve Arnesen, adm.dir i NorWind: Kan vi lukke gapet mellom dagens vindkraftteknologi for grunt vann og fremtidens teknologi for store havdyp?
  • Mads Grahl-Madsen, adm.dir i Turbinova: Ny teknologi gir småkraft ny mening? Turbinova AS har utviklet og kommersialisert en ny type patentert turbin teknologi som vil kunne forandre småkraftutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.


Møteleder er Harald Schjelderup, prosjektleder i Bergenscenarier 2020. Det vil bli satt av tid til spørsmål og kommentarer.

Tid: Tirsdag 23. september kl. 1400 – 1600
Sted: Auditoriet, Vitensenteret VILVITE, Thormøhlensgate 51

Påmelding innen mandag 22. september her .

Møtet er gratis og åpent for alle. Lett servering fra kl. 13.30.

Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, Bjerknessenteret for klimaforskning og Bergenscenarier 2020. Dette arrangementet er i samarbeid med Forskningsdagene 2008.

Les mer om klimaforum her .