Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

CARE-klagen fikk medhold

Polarårsøknaden CARE skal behandles på nytt. Det er resultatet etter at et uavhengig utvalg har vurdert klagen på søknadsbehandlingen i Forskningsrådet.

– Det er positivt, men ikke så overraskende at vi fikk medhold i denne saken. Det er synd at ikke Forskningsrådet så dette selv. Vedtaket til klageutvalget inneholder mye kritikk som vi regner med vil føre til forbedring ved Forskningsrådet, sier forskningsdirektør ved Bjerknessentereret, Eystein Jansen, som beklager at mye tid har gått tapt.

– Jeg regner nå med at vi får en reell vurdering av prosjektet, kommenterer han.
Det er Nansensenteret som koordinerer det store CARE-prosjektet, med både forskere fra Bjerknessenteret og UiB-miljøer står sentralt.
Må vurderes på nytt

CARE-prosjektet består av åtte ulike moduler, og begrunnelsen for avslaget var i hovedsak at fagpanelet mente prosjektet som helhet var for omfattende. I klagen ble det imidlertid påpekt at utlysningsteksten lovet individuell vurdering av hver enkelt fagmodul – noe som ikke ble gjort. Det er først og fremst på dette punktet klagerne får medhold, i følge en pressemelding fra Forskningsrådet:

– Klageren har anført at ekspertpanelet ikke har gitt de enkelte moduler tilstrekkelig vurdering, slik de mente at utlysningsteksten åpnet for. Det er særlig på dette punktet klageutvalget har gitt klageren rett, slik at søknaden nå må tilbake til ny vurdering, heter det der.
Hallén: – Tar det til etterretning

– Vi tar klageutvalgets beslutning til etterretning og vil raskt sørge for en fornyet behandling av søknaden, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i samme pressemelding.

– Vi har vært av den oppfatning at søknadsprosessen har vært gjennomført på en faglig forsvarlig måte, men vi registrerer at det uavhengige klageutvalget har gjort en annen vurdering. Forskningsrådet har et strengt og omfattende regime for behandling av søknader, men hva som er en tilfredsstillende behandling i de enkelte utlysninger vil alltid bygge på skjønnsmessige vurderinger, fortsetter Hallén.
Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, sier til På Høyden at dette viser at klagen fra bergensforskerne var velbegrunnet og at Forskningsrådets klagebehandling fungerer på en betryggende måte.

Nå får vi bare avvente den nye behandlingen av søknaden, sier han.

Forskningsrådet understreker i pressemeldingen at utfallet av klagebehandlingen ikke vil få konsekvenser for de prosjektene som allerede er gitt tildeling eller for framdriften i Polaråret.

Artikkelen er tidligere publisert På Høyden