Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Breklassiker – i farger

Atle Nesjes klassiske Brelære er nå å få i ny utgave.

De fleste som er litt over middels interesserte i breer, bør kjenne til Atle Nesjes Brelære. Læreboka som kom ut i 1995 er godt kjent for studenter i kvartærgeologi og naturgeografi ved landets universitet og høyskoler. Men boken er skrevet i en enkel språkdrakt og passer også de allmennt breinteresserte.

Boken har vært etterspurt helt siden den kom ut, og har blitt trykket i flere opplag. Etter Brelære igjen ble utsolgt fra forlaget i 2010, ønsket en revidert utgave. I fjor høst begynte derfor Nesje med en revidering av boken. Den nye utgaven er oppdatert med nyere forskning og data, pluss fargeillustrasjoner. Fargeillustrasjonene kom til etter press fra forfatteren selv.

– Det er mer tiltalende og lettere å forstå figurene når de er i farger, sier Atle Nesje.

 

Vi klipper fra bokas vaskeseddel:

På dagens jordoverflate er noe over 16 millioner kvadratkilometer dekket av isbreer, noe som utgjør omtrent 10 % av overflaten. I Norge er det 1627 breer når en holder Svalbard utenfor, og totalt bredekkede arealer 2609 kvadratkilometer. Denne boka omhandler breers fysiske egenskaper, breers massebalanse, glasial erosjon, istidsvariasjoner, årsaker til istider og mer kortvarige klimaendringer, samt metoder som benyttes til å datere ulike avsetninger.

Det har lenge vært stor interesse for klimautviklingen på jorda bakover i tid (paleoklimatologi). Dette skyldes i vesentlig grad diskusjonen om mulige klimaendringer på grunn av økte utslipp av drivhusgasser. Tidligere tiders isutbredelse og data lagret i borkjerner fra større platåbreer og innlandsiser er viktige kilder til informasjon. 

 Brelære, Atle Nesje, Høyskoleforlaget 2012.