Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Breen som klimaindikator

Isbreer er følsomme for klimaforandringer og blir derfor regnet av FNs klimapanel som en nøkkelindikator for endringer i klima.

På Bjerknessenteret har vi derfor laget et nytt faktaark om breer og hva de kan fortelle oss om klimaet.

Les hele faktaarket (pdf).

På Bjerknessenteret jobber vi med å lage faktaark om aktuelle tema om klimasystemet og naturvitenskapelige aspekt ved klimaendringer. Dette håper vi vil være til nytte for presse, skoleelever og allmenheten.

Flere faktaark finner du her.