Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknessenteret med i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Onsdag ble det klart at to av i alt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) får base i Bergen. Det er søknadene innen vindkraft og CO2-lagring som har fått gjennomslag.

Bjerknessenteret er med på senteret for vindkraft, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE). Senteret skal være ledende i utviklingen av forskning på sentrale områder knyttet til offshore vindenergi. Forskningen skal bidra til å bedre økonomien i vindkraftprosjekter, slik at denne energikilden kan bli en kommersiell suksess.

- Dette gir oss en sjanse til satsing på offshore vind, med en tyngde som ellers ville vert omtrent umulig. På Bjerknessenteret får vi sjansen til å bruke vår kompetanse på en annen måte enn tidligere. Nå skal vi også hjelpe til med mulige løsninger på klimaproblematikken, sier forsker i meteorologi Idar Barstad ved Bjerkenssenteret.

- Vi vil sette inn innsatsen på numerisk modellering på alle de atmosfæriske skalaene, samt med øverste laget i havet. GFI/UiB vil videre jobbe med dokumentering av atmosfæren og havet sin tilstand med målinger til havs, forklarer Barstad.

Av totalt 28 søkere ble åtte søknader innvilget. De nye FME’ene har en varighet på åtte år. Det nye senteret for vindkraft har fått tilslag på 15 millioner kroner årlig, en sum som tilsvarer 75 prosent av budsjettet. Christian Michelsen Research står som prosjektansvarlig. Samarbeidspartnere er Unifob, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Aalborg med støtte frå industrielle partnere og organisasjoner.

Etableringen av sentrene er en følge av klimaforliket Regjeringen sammen med Høyre, Venstre og KrF inngikk i februar 2008. Satsingen er også i tråd med den nasjonale strategien for forskning og utvikling på energi ─ Energi21. De utnevnte FME-ene skal bidra til at vi går en trygg og miljøvennlig energifremtid i møte.

Mer om forskningssentre for miljøvennlig energi

Sak På høyden

Tidligere sak på BCCR: Vindkraft i vinden