Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknessenteret får Nobelt besøk

Nobelprisvinner og leder av FNs klimapanel Rajendra Pachauri besøker Bjerknessenteret i mai, i forbindelse med at han skal holde foredrag på World Social Science Forum.

Av: Jill Johannessen, informasjonsrådgiver

Pachauri skal holde sitt innlegg på konferansens tredje og siste dag, den 12. mai under sesjonen, ”Can Science Save Us? Challenges for the Social Sciences from Climate Change.” Det er flere gode grunner for klimainteresserte å finne veien til Grieghallen denne dagen. Under samme sesjon finner vi den tidligere vitenskapelige sjefsrådgiveren til Blair regjeringen (2000-2007) Sir David King, som nå jobber som direktør på Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford. Sesjonen er åpen for alle interesserte (11.30-13.00).

Gryende samarbeid

I India leder Rajendra Pachauri et stort forskningsinstitutt for energi og miljøforskning, TERI. Under oppseiling er et lovende samarbeid mellom TERI og Bjerknessentert om å skape bedre klimaprognoser for India. Dette samarbeidet vil blant annet vil være tema når Pachauri besøker Bjerknessenteret i forbindelse med hans innlegg i Grieghallen. Pachauri vil også få en orientering om nye forskningsresultat om den globale oppvarmingen og konsekvensene av den.

- Bjerknessenteret arbeider med å utvikle bedre regionale fremtidsscenarier ikke bare for vår del av verden, men også for nøkkelområder i Asia og i Afrika der klimaendringer og  svikt i vannforsyningen kan true livsgrunnlaget for mange millioner  mennesker, sier professor Eystein Jansen som er vert for Pachauris besøk.

- Pachauris besøk understreker viktigheten av at vi forbedrer metodene våre og kan gi bedre redskaper slik at vi kan foreberede oss på de klimaendringene som vil komme, fremhever Jansen.

Har vært i Bergen før

Pachauri var også i Bergen da Bjerknessenteret stod som vertskap for FNs klimapanels (IPCC) siste møte for hovedforfatterne av den første delrapporten som ble offentliggjort i 2007. Møtet som ble avholdt på Solstrand hotell like utenfor Bergen i juni 2006 var medvirkende for suksessen til den denne rapporten, hvor Bjerknessenteret var tungt inne både som forfattere og levering av kliamascenarier. IPCC rapportene er det vitenskapelige dokumentet politikere over hele verden forholder seg til i klimaspørsmål. Etter den fjerde hovedrapporten som kom i 2007, fikk som kjent FNs klimapanel Nobels fredspris for sin vitenskapelige innsats for å dokumentere klimaendringer og sammenhengen mellom menneskelige aktiviteter og global oppvarming.

FNs klimapanel for forsiktig

Siden den gang har flere forskere tatt til orde for at FNs klimapanels rapport er for forsiktig, blant annet kom dette fram under et møte for klimaforskere i København tidligere i år.
Det globale målet som både EU og Norge har sluttet seg til er at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader i forhold til nivået i førindustriell tid (før 1850). I en ny undersøkelse har den britiske avisa The Guardian spurt flere hundre klimaeksperter om de tror 2-gradersmålet vil bli nådd. Nesten 90 prosent svarer nei. Klarer ikke verdenssamfunnet å sette i verk tiltak som reduserer utslippene i løpet av 15-20 år er det meget sannsynlig at klimaendringene vil overstige 2-gradersmålet. Risikoen for uopprettelige klimaendringer med vannmangel, tørke, matmangel og flyktningstrømmer vil øke. 

Det knytter seg stor spenning til å høre Pachauri sitt innlegg i Grieghallen, ikke minst i lys av de store utfordringer for å få til en ny global klimaavtale i København i desember, som kan etterfølge Kyoto-avtalen.

Tid og sted: 12. mai, mellom kl. 11.30-13.00, Peer Gyntssal i Grieghallen

Mer om konferansen her .
Program (pdf)