Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknessenteret får Christieprisen

- Det er en flott anerkjennelse av det vi har utrettet både innen forskning og formidling, sier direktør Eystein Jansen.

Prisen er på 250.000 kroner, og deles ut årlig. Christieprisen går til en person eller virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning, utdanning og omverdenen.

- Jeg er glad og stolt over at vi har fått denne prisen.  Vi innser at klima og klimautfordringene ikke bare er vår, forskernes, sak. Vi mener at vi har en plikt til å kommunisere og involvere oss med de som har behov for mer kunnskap, sier Eystein Jansen.

Bjerknessenterets direktør Eystein Jansen mottok prisen på Christiekonferansen. (Foto: Paul S. Amundsen/UiB)

 

Sier ja

Forskerne ved Bjerknessenteret, som kommer fra UiB, Uni Research, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, er særlig sterke på klimaforståelse, klimamodellering, scenarier for fremtidig klimautvikling og kvantifisering av klimaendringer.

- Fra starten har Bjerknessenteret hatt som politikk å si ja til henvendelser fra media. Vi jobber med tema som er relevant for mange, og som vi ikke må brenne inne med. Omverdenen har forventet at vi involverer oss, og det er lett å mobilisere forskerne til å være med på dette. Jeg er positivt overrasket over at vi blir inkludert både i offentlige og private sammenhenger, sier Eystein Jansen.

Viktig med kunnskap

Bjerknessenteret er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa.

- Å være aktiv i samfunnsdebatten står ikke i motsetning til å drive med grunnforskning i verdensklasse. De to kan kombineres hvis man har resultater som er relevante, sier Eystein Jansen.

Juryen fremhever Bjerknessenterets forskningsformidlingsarbeid, både i det store perspektivet, med deltakelse i FNs klimapanel, og på lokalt plan. Senterets forskere og studenter gjør en imponerende jobb med å presentere komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måte, sier juryen i sin begrunnelse.

Styret var med og feiret Christieprisen. Fra venstre: Eystein Jansen, Tore Furevik, Tore Nepstad, Stein Sandven, Dag Rune Olsen og Arne Svindland.

 

Bjerknessenteret ble opprettet i 2000, og var ett av Norges første sentre for fremragende forskning (SFF). Rundt 100 forskere er tilknyttet Bjerknessenteret.

De fire partnerne i Bjerknessenteret er Universitetet i Bergen, Uni Research, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret.
 

Kontaktperson:

Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret. Tlf: 90618858, e-post: Eystein.Jansen@bjerknes.uib.no