Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknessenteret deltar i neste hovedrapport fra FNs klimapanel

Etter å ha gjennomgått mer enn 3000 nominasjoner, har FNs klimapanel (IPCC) nå annonsert hvem som er valgt ut til å skrive neste hovedrapport. Flere forskere fra Bjerknessenteret skal delta i arbeidet, som er planlagt ferdigstilt 2013-2014.


Bjerknesbidrag i flere arbeidsgrupper

Fra BCCR er Eystein Jansen (UiB/Uni research) og Christoph Heinze (Uni Research/UiB) tatt ut til å delta i rapporten fra Arbeidsgruppe 1, som skal omhandle klimaforståelse og klimautvikling. Mens Jansen er hovedforfatter i kapittelet om fortidsklima, er Heinze Review Editor i kapittelet om karbonkretsløpet og andre biogeokjemiske kretsløp. I tillegg skal Svein Sundby og Ken Drinkwater fra Havforskningsinstituttet delta i Arbeidsgruppe 2, som omhandler klimaeffekter og klimatilpasning. Sundby deltar her som hovedforfatter i kapittelet om de åpne hav og Ken Drinkwater som Review Editor for kapittelet om havsystemer.
 

Viktig rolle

"Dette gir oss en viktig rolle i å oppsummere nyere klimaforskning, og er en anerkjennelse av våre sterke fagmiljø," sier Eystein Jansen, direktør for Bjerknessenteret. "Det er også interessant og positivt at det sterke marine forskningsmiljøet i Bergen nå også deltar i Arbeidsgruppe 2. Vi hadde mange gode kandidater blant de nominerte, men IPCC må gjøre et utvalg som er balansert med hensyn til nasjoner og verdensdeler, og i denne sammenhengen er Norge et lite land. Jeg forventer at flere av våre forskere kan være aktuelle som såkalte Contributing Authors, som blir trukket inn etter at selve skriveprosessen er i gang senere i år," sier Jansen.
 

Sentrale for utvikling av fremtidsscenarier

Med den nye generasjonen jordsystemmodeller er Bjerknessenteret også sentrale i å utvikle nye fremtidsscenarier for klimautvklingen, og bidrar tungt til den nye rapporten med dette arbeidet. Fra Bjerknessenteret deltar dessuten Asgeir Sorteberg (UiB) i IPCCs spesialrapport om ekstreme hendelser. Dette arbeidet er allerede i gang, og vil være viktig også for hovedrapporten.
   
Foruten den sterke deltakelsen fra Bergen er det også god deltakelse fra Oslo-miljøene og også Polarinstituttet denne gangen. Dette viser bredden i norsk klimaforskning, avslutter Jansen.