Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknesforskere sentral i ny bok om Folgefonna

Det nye bokverket om Folgefonna og fjordbygdene lanseres i dag. Flere sentrale forfattere er knyttet til Bjerknessenteret for klimaforskning.

Av: Informasjonsrådgiver Jill Johannessen

Dette er et innholdsrikt verk på vel 600 sider, spekket med kunnskap, storslagne foto, grafiske figurer, tredimensjonale kart og historiske temakart. Den handler om fonna, glasiologien og geologien, men også om bygdene som ligger omkring breen og samspillet mellom mennesket og landskapet.

- Boka gir et innblikk i hvordan naturen setter rammer for livet i bygdene som ligger under fonna, sier fagredaktør Jostein Bakke. Han er første amanuensis ved Institutt for geografi og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Andre forfattere tilknyttet Bjerknessenteret er professor Atle Nesje ved Institutt for geologi og professor Helge Drange ved Geofysisk institutt.

Artiklene dekker et bredt spekter av tema, fra bre og is til bosetting og setegårder i fjordlandskapet, fartøybyggerbygder, bygdesjøfart, skog, skip og oppgangssager som utnytter vatnet fra fonna. Boka er dagsaktuell, med artikler om Folgefonna som klimaindikator, om de store landskapsendringene og om det rasfarlige landskapet rundt fonna, med nye kart som viser alle rasutsatte områder.

Bakke trekker blant annet frem hvordan naturen har bidratt til å forme industribyen Odda og fruktdyrking i Hardanger. Han peker også på at boka kan brukes som inspirasjon for turgåing i området. I en serie nyutviklede kart som viser fjell, fjorder og dalganger omkring fonna er det tegnet inn stier.

Bokverket om Folgefonna og fjordbygdene er bygget opp etter samme format som Kulturhistorisk Vegbok og Naturhistorisk Vegbok. Innledningsvis heter det at boka er litt «tettare på», om kulturlandskapet med alt sitt innhold. Og når vi gjør oss kjent med geografien, åpner boka seg, mot «bygdelag på innsida» og «vegar mot fonna» rundt hele halvøya.

Boka har en bred målgruppe. Den er spesielt interessant for folk som bor i regionen, men også alle andre som er interessert i naturen og samfunnet i en Vestlandsbygd, forteller Bakke. Han håper at bokverket vil finne veien under mange juletrær.

 
 Innsjøsedimenter fra Folgefonna avdekker breens historie fra tusener av år tilbake i tid. Foto er fra bokverket Folgefonna og fjordbygdene.


Pressemelding fra Forlaget Nord 4/UiB
Fakta om Folgefonna (Nord 4/UiB)

Les også På høyden artikkel:Folgefonna er naturens eget klasserom