Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bjerknesforskere med ny klimabok

- Vi ønsker å dele vår fascinasjon for hvordan klimaet er i konstant endring, fra dramatiske hendelser som løsrivelsen av enorme isfjell som seilte ut i havet mot slutten av istiden, til raske endringer som dannelsen av et lavtrykk, en storm eller en flom.

Av: Jill Johannessen, informasjonsrådgiver (tekst og bilde)

Det sier Erik Kolstad og Øyvind Paasche, forfatterne bak boka Hva er klima? og som til daglig jobber som forskere på Bjerknessenteret for klimaforskning. De har skrevet en hendig og lettlest bok som gir en innføring i kompleksiteten i klimasystemet, nesten uten illustrasjoner. Den passer ypperlig som leselektyre på for eksempel bussen. Boka lanseres  torsdag på Studia, Studentsenteret i Bergen.

- Vi har beskrevet de fysiske klimaprosessene som gjør at klimaet svinger på ulike tidsskalaer, fra minutter til millioner av år. Menneskeskapte klimaendringer hører moderne tid til og utgjør derfor bare en liten del av boka, sier Paasche og legger til: - Forhåpentligvis vil leserne av boka bli bedre rustet til å vurdere perioden vi er inne i nå med global oppvarming og konsekvensene dette har for kloden.

Passer for alle

Klimasystemet er komplekst, noe som ofte gjør at debatten om klimaendringer strander fordi det er vanskelig for vanlige folk å få med seg alle sammenhengene.  Forfatterne av boka prøver å formidle denne kompleksiteten ved å forklare kort om hvert tema som blir berørt og henge denne kunnskapen på konkrete hendelser.  

- Boka passer for alle som er interessert i klima og hvordan klimaendringene virker inn på kloden vi bor på. Fra et naturvitenskapelig ståsted ønsker vi å tette kunnskapshull om klimaprosessene, og gjøre det forståelig for alle fra skoleungdom til bestemødre, forteller Kolstad.   

Faglig symbiose

De to forfatterne representerer to ulike fagdisipliner innenfor klimaforskningen. Mens Erik Kolstad er meteorolog og opptatt av værmønstre og fremtidig klimautvikling, er Øyvind Paasche paleoklimatolog og opptatt av de lange linjene bakover i tid. Boka er på mange måter en frukt av Bjerknessenteret, som ble etablert nettopp for å bringe sammen forskere fra ulike disipliner i tverrfaglige prosjekt.

- Vi jobber med store vitenskapelige spørsmål, som rommer mange fagdisipliner for å kunne å forstå de fysiske prosessene bak klimasystemet. For oss blir det derfor absurd når debattprogrammer på fjernsyn holder avstemming om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Det er et vitenskapelig spørsmål og ikke et spørsmål om politiske eller moralske verdier, sier Kolstad.

-  Alvorligheten klimaendringene utgjør for menneskeheten og hvordan vi skal respondere på klimaendringene er derimot et verdivalg og bør diskuteres på alle plan. Vi håper at boka vår kan være med på å forklare vitenskapen bak klimaendringer, tilføyer Paasche.

Sleppefest på Studia, last ned invitasjon her .

Sted: Studia, Studentsenteret i Bergen
Tid: Torsdag, 10. september kl. 1800
Servering: Vin + snacks

Åpent for alle!