Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Besøk for mulig samarbeid

En delegasjon fra det amerikanske Los Alamos National Laboratory besøkte Bjerknessenteret for å se på felles interesser.  

 
 

Bjerknessenteret hadde sist fredag besøk fra en delegasjon fra Los Alamos National Laboratory (LANL) i New Mexico, USA.

I delegasjonen deltok Harald Dogliani, som er direktør for avdelingen for geofysikk og Karl Jonietz som har ansvar for internasjonalt samarbeid. LANL er en av de største forskningsinstitusjonene i USA med over 10.000 ansatte, der halvparten virksomheten er innenfor kjernefysikk og atomenergi i forskjellige former, mens resten er knyttet til en rekke fagfelt innenfor teknologi, energiforsyning og globale problemstillinger og sikkerhetsutfordringer.

Fra venstre: Lars Henrik Smedsrud, Eystein Jansen, Mats Bentsen, Harald Dogliani (LANL) og Kart Jonietz (LANL). Foto: Kim HerøyFormålet med møtet var å se på mulige fellesinteresser mellom Bjerknessenteret og LANL i polarforskning og klimaendringer. LANL utvikler blant annet modellsystem for klimamodeller, for eksempel ismodulen som brukes i den norske jordsystemmodellen som utvikles ved Bjerknessenteret, og har ellers et bredt interessefelt som passer med Bjerknessenteret sine prioriteringer.

Eystein Jansen, Beatriz Balino, Lars Henrik Smedsrud og Mats Bentsen presenterte Bjerknessenterets aktiviteter og de igangsatte prosjektene i Senter for Klimadynamikk ved Bjerknessenteret. Det var stor gjensidig interesse for å utvikle samarbeid, særlig innenfor klima med vekt på sjøis, bre og havmodellering, men også andre felt, så som karbonkretsløpstudier og målesystemer for karbonkretsløpet kan bli fremtidige samarbeidsarenaer for Bjerknessenteret og LANL.

- Med sin store bredde, og høye kompetanse på måleteknologi og modellsystemer er LANL en spennende partner for Bjerknessenteret, og et utvidet samarbeid kan bli viktig for oss i fremtiden, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.


- Allerede i en prosjektsøknad som vi planlegger for Forskningsrådets polarutlysning med frist i oktober i år, vil vi nå ha med LANL som partner, sier Jansen, som er fornøyd med at besøket så raskt kunne få målbare resultater.