Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Bergen får nasjonal forskerskole i klima

Forskningsrådet har vedtatt å innvilge tilskudd til Den nasjonale forskerskolen i klima med 24 millioner kroner over en åtteårsperiode.

Forskerskolen i klima er en av fem nasjonale forskerskoler som har fått innvilget sine søknader om støtte til forskerskoler for 2008/9-2016 . Forskerskolen har 10 partnere, og inkluderer alle de viktigste miljøene i Bergen, Oslo, Tromsø og Svalbard som utdanner PhD studenter med ekspertise på det fysiske klimasystemet .

- Det betyr veldig mye for klimaforskningen over hele landet at vi nå får en unik sjanse til å virkelig løfte forskerkompetansen innenfor klima, sier professor Tore Furevik som skal lede den nasjonale forskerskolen. Han jobber til daglig ved Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen, som vil koordinere den nasjonale forskerutdanningen på klima. Furevik er også forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
 
Hovedmålet med forskerskolen er å etablere en internasjonal anerkjent forskerutdanning  i klimadynamikk. Forskerutdanningen skal kunne gi studentene bedre dybdekunnskap i deres spesialfelt, men det vil også bli forskerkurs som vil gå mer på tvers av disipliner, noe som er en nødvendighet dersom en vil forstå kompleksiteten i klimasystemet.

- Vi vil legge vekt på forskerkurs av topp faglig kvalitet med inviterte gjesteforelesere av nasjonal og internasjonal kaliber. Studentene vil også få tilbud om kurs i blant annet kommunikasjon og formidling som er nyttig for å kunne nå ut med forskningen, forteller Furevik.

Forskerutdanningen skal også gi innsikt i politiske utfordringer knyttet til klimaendringer og effekter klimaendringer kan få på samfunnet, samt gi studentene nødvendige ferdigheter for å kunne ta en aktiv rolle i å predikere klimaendringer, tiltak og virkemidler for utslippsreduksjon, og tilpasninger til endringer i klima og miljø.

- At vi fikk tilslag på søknaden tror jeg vitner om at Forskningsrådet ser behovet for å bygge opp enda sterkere kompetanse på klima i Norge, et behov  som bare vil øke i årene som kommer ettersom klimaendringene blir mer synlige, sier Furevik. Forskningsrådet har nok også merket seg at et samlet norsk miljø stod bak søknaden, og at det er et tungt internasjonalt nettverk som har sagt seg villige til å delta i felles sommerskoler og kurs.    

Furevik fremhever at Bergensmiljøene vil være tungt representert i forskerskolen. Dette er ikke tilfeldig siden Bergen allerede har et godt organisert klimasamarbeid gjennom Bjerknessenteret for klimaforskning, og har bred erfaring i å koordinere forskerutdanning i samarbeid med internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner.

Den nasjonale forskerskolen i klima utgår fra et samarbeid mellom Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nansen Senteret for miljø og fjernmåling, Havforskningsinstituttet, Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt, Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø, Norsk polarinstitutt og Universitetssenteret på Svalbard.

Kontaktinformasjon:
Professor Tore Furevik, tore.furevik@gfi.uib.no, mo. 986 77 226