Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Atlanterhavets dype sirkulasjon er svekket

En gruppe britiske forskere publiserte i siste utgave av Nature en studie som viser at den dype delen av Golfstrømsystemet er vesentlig svekket. Forskere fra Bjerknessenteret understreker imidlertid at studiet ikke påviser noen svekkelse av selve Golfstrømmen og vårt tempererte klima.

Det er forskere fra National Oceanography Centre i Southampton som lanserer disse funnene i Nature 1. desember.

Observasjoner av vannmassene langs 25N, fra Bahamas til vest-Afrika, over
de siste 50 år viser at Atlanterhavets dype strøm sydover er svekket med nesten en tredjedel. En slik endring kan være et resultat av menneskeskapt global oppvarming.

Sirkulasjonen kan for eksempel endre seg som følge av økt issmelting i Arktis. Både andelen ferskvann og temperaturen i havet
virker inn på Golfstrømsystemet.

Kontinuerlig overvåkning
Tidligere målinger av vannmassene ved 25N i 1957, 1981 og 1992, har bare påvist mindre endringer i sirkulasjonens styrke. En svekkelse ble påvist i 1998, og når en legger til de siste målingene fra 2004, kommer de relativt dramatiske endringene klart fram. Det er så langt kun påvist endringer i dypet. De britiske forskerne finner ingen vesentlige endringer for Golfstrømmen i havets overflatelag.

De nye observasjonene har ført til at et 4,8 millioner punds nettverk av nye måleinstrumenter i Atlanterhavet for å overvåke denne havstrømmen kontinuerlig.

Dette britiske nettverket skal svare på det presserende spørsmålet om den betydelige svekkelsen er en korttidsvariasjon, eller en del av en mer permanent endring av sirkulasjonen.

Golfstrømmen ikke svekket
Forskere fra Bjerknessenteret og Nansensenteret avviser at de nye observasjonene vil virke direkte inn på klima i våre områder i form av kaldere somrer og hardere vintrer.

-- Golfstrømsystemet, fra Mexicogulfen gjennom Nordatlanteren og inn i
Norskehavet, frakter store mengder varme fra tropiske farvann mot
våre breddegrader og spiller dermed en nøkkelrolle i vårt milde
klima, sier Tor Eldevik ved Bjerknessenteret og Nansensenteret.

Den varme strømmen i overflatelaget balanseres av en kaldere returstrøm sydover i dypet.

-- En forrykning av denne sirkulasjonen er et mulig utfall av global oppvarming. Klimamodeller viser at en kollaps vil føre til en temperaturreduksjon på 5-10 grader over nord- Europa.

-- De britiske forskerne finner imidlertid ikke en svekkelse av selve Golfstrømmen som kan føre til en slik utvikling, understreker Tor Eldevik:

-- Reduksjonen i den dype sirkulasjonen så langt er kompensert med en økt returstrøm nærmere overflaten.

Dette er i samsvar med nylig publisert forskning fra Bjerknessenteret
(Hatun m.fl., Science 2005) som viser at Golfstrømmen er
"robust" med hensyn til de forandringene som har funnet sted de siste
tiårene.

Les mer i

Nature-artikkelen til Bryden m. fl

Nyhetsartikkel i Nature

Nyhetsartikkel i Science

Nyhetsartikkel i forskning.no

Nyhetsartikkel i New York Times

Faktaark om Golfstrømsystemet fra Bjerknessenteret

Se også minidokumentar om Golfstrømmen