Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Representanter fra blant annet UiB, IMR, GEOMAR, PINRO og AARI var tilstede under workshopen i St. Petersburg.

Arktis-studie kan gi Russlandsamarbeid

Forskere fra åtte land er foreløpig med i initiativet som vil utføre en omfattende kartlegging av Arktis, og nå uttrykker også russiske forskere sin interesse. 

Studien med navn Synoptic Arctic Survey (SAS) tar sikte på å gjennomføre en rekke forskningstokt i Polhavet i løpet av ett år, med ensartete måleprogrammer og metoder. Tilsammen vil de kunne gi et helhetlig bilde av tilstanden i dette området og dets følsomhet for klimaendringer.

Initiativtakerene Are Olsen, førsteamanuensis ved UiB og Bjerknessenteret, og Øyvind Paasche, leder for Bergen marine forskningsklynge, har siden 2014 arbeidet med å etablere gode samarbeid mellom de arktiske landene, og nå viser også Russland stor interesse.

En viktig samarbeidspartner

I begynnelsen av juni ble det holdt en workshop på det tyske konsulatet i St. Petersburg der SAS ble presentert for russiske forskere.

- For å kunne oppnå en fullstendig oversikt over tilstanden i Polhavet så er det essensielt å få Russland med, sier Are Olsen.

Det russiskarktiske området strekker seg over ni tidssoner - nesten halvveis rundt jorden. Ferskvannet som strømmer ut i havet kommer i all hovedsak fra russiske elver, og i tillegg er det det er vanskelig for utenlandske fartøy å bevege seg inn i russisk farvann. Et samarbeid vil derfor gi SAS enda bedre forskningsgrunnlag.

- Det er som regel lite dialog på tvers av prosjekter og dette ønsker vi å endre gjennom dette initiativet, forteller Olsen. Hittil er forskere fra åtte arktiske land med; Canada, USA, Tyskland, Japan, Island, Korea, Sverige og Norge. På worskhopen deltok Leif Andersson (Göteborgs Universitet), Are Olsen (UiB), Øyvind Paasche (UiB) og Vidar Lien (IMR), Heidi Marie Kassens (GEOMAR), Oleg Titiov (PINRO), Vladimir Ivanov (AARI) og en rekke andre forskere.

Infrastruktur på plass

Under besøket var den norske delegasjonen også på omvisning på Det norske universitetssenter i St. Petersburg. Senteret er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter, og eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap.

- Dette senteret gir gode muligheter for et helhetlig Russlandsamarbeid, påpeker Olsen. Ved at det allerede står klar en god infrastruktur har forskere umiddelbar tilgang til møterom- og konferansefasiliteter. Samtidig vil det skape enklere overganger for studentutveksling, da det er et felles ønske å legge til rette for flere stipendiatstillinger til studien.

Neste skritt

Etter sommeren er Russland invitert til en workshop i Sverige der SAS-samarbeidet vil bli utviklet videre. I september er også alle nasjoner fra Arktisk Råd invitert til møte med den amerikanske forskningsministeren i Washington D.C. I tillegg arbeides det for samarbeid med Kina. Richard Bellerby ved SKLEC i Shanghai er initiativets kontaktperson der, og han vil være viktig for samhandlingen mellom partene fremover.