Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Årets høydepunkter fra forskningen

- Bjerknesdagene utgjør en unik mulighet til å sette søkelyset på dagsaktuell forskning innenfor klima- og meteorologi, og det på stedet hvor selve grunnlaget til den moderne vitenskap om atmosfære og værvarsling ble født.

Det sier Professor i klima endring John Walsh, fra Universitetet i Alaska, Fairbanks, som gjester Bjerknesdagene med foredrag om klima endringer i Arktis. - Med tanke på den utstrakte interessen for klimaendringer og dets implikasjoner for fremtiden, så kan jeg ikke se for meg en bedre setting hvor forskning om klima i fortid, nåtid og framtid kan mer effektivt sammenbindes, hevder Walsh.

- Programmet har mange spennende innslag, sier direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Professor Walsh’s innlegg har bredest publikums appell, men vi har også mange andre interessante bidrag. Jeg ser frem til presentasjonen av resultatene av simuleringer for FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change), som har vært en stor jobb for senteret. Et annet viktig bidrag er Dokkens og Nisancioglus foredrag om raske klimaendringer. Dette er et viktig bidrag for å forstå brå klimaendringer i fortiden og lignende fremtidige hendelser eller prosesser. Foredraget presenterer både spennende teoriutvikling og emiriske data, som danner grunnlaget for kommende publikasjoner, forteller Jansen.

Formålet med Bjerknesdagene er todelt. For det første gir det mulighet til å presentere spennende forskningsgodbiter til andre forskere innen relaterte fagfelt og til et bredere publikum. For det andre samles Scientific Advisory Board (SAB), som gir viktige tilbakemeldinger på den forskningen som utføres på senteret.

- Bjerknesdagene utgjør også en viktig møteplass for forskere knyttet til Bjerknessenteret, hvor mange har sin daglige arbeidsplass ved andre institusjoner. Ikke minst er det morsomt og sosialt, avslutter Jansen.

Bjerknesdagene finner sted 1. og 2. juni på Dragefjellet. Foredragene som blir presentert torsdag 1. juni er åpen for alle interesserte, mens den påfølgende fredagen er reservert for interne aktiviteter. Frist for påmelding er 24. mai.

Les mer om Bjerknesdagene her.