Gå til hovedinnhold

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Åpning av norsk forskerskole i klima

Forskerskolen blir åpnet  av Sigmund Grønmo, rektor ved UiB, på Geofysisk Institutt på fredag.

Norsk forskerskole i klimadynamikk, som skolen offisielt heter, konkurrerte med 27 andre søknader i Forskningsrådets utlysning om støtte til forskerskoler for 2008/9-2016. Forskerskolen koordineres av Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen, som en del av miljøet rundt Bjerknessenteret. Den representerer en stor satsning for å få frem neste generasjons klimaforskere, i stand til å takle framtidens utfordringer rundt klimavariasjoner og klimaendringer. Skolen vil omfatte ca 50 forskere og 60 stipendiater ved 10 norske institusjoner.

Forskerutdanningen skal gi studentene bedre dybdekunnskap i deres spesialfelt, men det vil også bli forskerkurs som vil gå mer på tvers av disipliner, noe som er en nødvendighet dersom en vil forstå kompleksiteten i klimasystemet. Studentene vil også få tilbud om kurs i blant annet kommunikasjon og formidling som er nyttig for å kunne nå ut med forskningen. Utover dette skal skolen også gi innsikt i politiske utfordringer knyttet til klimaendringer og effekter klimaendringer kan få på samfunnet.

- Vi vil legge vekt på forskerkurs av topp faglig kvalitet med inviterte gjesteforelesere av beste internasjonale kaliber, sier professor Tore Furevik som leder den nasjonale forskerskolen. Til sommeren arrangeres blant annet en sommerskole om de storstilte havstrømmene i Nord Atlanteren, i samarbeid med to av de ledende forskningsmiljøene i USA,  og i løpet av året vil det også bli gitt flere andre spesialiserte forskerkurs i Bergen, Oslo og Tromsø.

Furevik fremhever at Bergensmiljøene vil være tungt representert i forskerskolen. Dette er ikke tilfeldig siden Bergen allerede har en lang og rik historie innenfor klimaforskning, har et godt organisert samarbeid gjennom Bjerknessenteret, og har bred erfaring i å koordinere forskerutdanning i samarbeid med internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner.

Den nasjonale forskerskolen i klima utgår fra et samarbeid mellom Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning, Nansen Senteret for miljø og fjernmåling, Havforskningsinstituttet, Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt, Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø, Norsk polarinstitutt og Universitetssenteret på Svalbard.

Tilskuddet til Den nasjonale forskerskolen i klima utgjør 24 millioner kroner over en åtteårsperiode.

Tid og sted for åpningen:

Fredag 13. mars 2009 kl 1300-1500 i kantina på Geofysisk institutt, Allègt 70, Bergen.

Last ned programmet her .

Kontaktinformasjon:

Professor Tore Furevik, Geofysisk Institutt, UiB, tore.furevik@gfi.uib.no,
mobil 986 77 226