Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Åpning av forskerskole i klima

Nå skal det bli lettere for stipendiater å få oversikt over de ulike kurstilbudene som gis ved Universitetet i Bergen.

- Responsen fra doktorgradsstipendiatene er at dette er et positivt tiltak, som skal gi et bedre samlet tilbud og lettere for stipendiatene å orientere seg, sier Tore Furevik, leder av forskerskolen i klima.

Forskerskolen skal tilrettelegge for vitenskapelig utdanning innen klimaforskning og tar mål av seg å holde et høyt internasjonalt nivå.

Vi legger opp til deltakelse fra både internasjonale og nasjonale doktorgrads- og postdoktorstudenter. For å uteksaminere kandidater av beste internasjonale klasse vil vi legge vekt på følgende:

  • koordinere og informere om eksisterende kurstilbud ved Universitetet i Bergen som er relevant for klimaforskning
  • styrke båndene mellom doktorgrads- og postdoktorstudenter og vitenskapelige ansatte gjennom seminarer og diskusjonsgrupper
  • nasjonal og internasjonal markedsføring, blant annet ved egne web sider
  • organisere og koordinere spesialiserte kurs med inviterte gjesteforelesere av topp nasjonal og internasjonal kaliber
  • organisere og koordinere sommerskoler med fokus på ulike tema innenfor klimaforskning

Den formelle åpningen av forskerskolen i klima er fredag 9. juni. Doktorgrads- og postdoktorstudenter som har fått invitasjon oppfordres til å komme på åpningen. Frist for påmelding er fredag kl. 12.00. For mer informasjon kontakt Tore Furevik på telefon 55 58 26 91.