Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

2010 – A year in transition

2010 har på mange måter vært et overgangsår for Bjerknessenteret, skriver senterets direktør Eystein Jansen i den rykende ferske årsrapporten for 2010.

Antallet vitenskapelige publikasjoner i ”peer review” tidsskrifter har aldri vært høyere, og teller totalt 105 artikler. Dette baner veien for de neste og siste to årene som Senter for fremragende forskning. I denne perioden vil mye tid bli viet til vitenskapelige syntesearbeid for å sammenfatte nøkkelresultater og frembringe konklusjoner på mange sentrale tema som forskere ved Bjerknessenteret har jobbet med de siste årene.

I BCCRs årsrapport kan du lese om høydepunkt fra forskningen og formidling, møter, utdanning og samarbeid, i tillegg til fakta og tall om Bjerknessenteret.

BCCR årsrapport 2010 kan lastes ned her .