Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forskar Marius Årthun i Grieghallen 12. desember, foran Bergen Filharmoniske Orkester. (Foto: Ole Marius Kvamme)

Neste steg: Til hav skal du bli

Marius Årthun, fra UiB og Bergen Filharmoniske Orkesters konsert om havet i Grieghallen.

Body

Visste dere at Golfstrømmen tar med seg 50 ganger mer varme enn hele verdens energiforbruk?

Langs ekvator, eller Syden som vi nordmenn kaller det, får Jorda masse varme fra solen. Havstrømmene – som er havets motorveier – tar denne varmen, og flytter og fordeler den ut over Jorda. I iskalde Sibir må de tenne bål under bilene for å få start på vinteren. Det slipper vi heldigvis her i Bergen – på grunn av Golfstrømmen. Havet er altså ikke bare en plass der unger bader og fisk svømmer. Havet er også en kjempeviktig del av klimasystemet.

Havet spiller også en veldig viktig rolle i dagens klimaendringer. Havet tar opp og lagrer nesten all overskuddsvarme fra global oppvarming. Uten denne lagringen av varme i havet, ville jordens temperatur vært to grader høyere enn det den er i dag.

Men denne varmen gjør at temperaturen i havet stiger. Havet har feber.

Det kanskje aller mest synlige tegnet på dette, er tapet av frossent hav – av is. Siden jeg ble født i 1980 har sjøisen i Arktis blitt mer enn halvert. Dette tilsvarer at et område på størrelsen med 1000 fotballbaner smelter i løpet av denne kvelden vi er her i Grieghallen.

Is som ligger på land smelter i lignende hastighet. Isbreene på Vestlandet blir stadig mindre og fra Grønland renner det store mengder is og smeltevann ut i havet. Mange av dere husker sikkert den gode, varme sommeren i år, med sol og 30 grader. På Grønland førte denne hetebølgen til ny smelterekord. I løpet av én dag – ble 12,5 milliarder tonn is til vann som rant ut i havet. Med dette smeltevannet – kunne du fylt opp denne salen her på under ett sekund.

Når is på land smelter, gir det økning i havnivå. Dette berører alle oss som bor langs kysten. Havnivåstigningen er også sentral i musikkstykket Become Ocean som vi skal høre nå. Som komponist John Luther Adams sier:

«Vi består for det meste av vann og det første livet på jorden kom fra havet. Med nedsmelting av polarisen og økende havnivå, kan vi bli hav fortere enn vi kan forestille oss...»

Jorden er kjent som den «blå planeten» fordi store hav dekker to tredeler av overflaten. Og ser du jorda fra verdensrommet, så ser hu ut som ei liten blå perle. Havet former både oss og klimaet vi bor i. Hav er fortid – hav er fremtid.

«Fra hav er du kommet - til hav skal du bli»